Op zoek naar een locatie voor uw vereniging

25-11-2014 10:47

 

Is uw vereniging op zoek naar een lokaal voor permanent gebruik? Dan kan de stad een oplossing bieden.
Vanaf 1 januari 2015 komt er een locatie vrij in Idegem, Bareelstraat 13.

Deze ruimte bestaat uit 2 delen: een grote ruimte van 8 x 7 m en een kleine ruimte van 10 x 3 m. Het jaarlijks basistarief bedraagt 600 euro.
De gebruikers worden onderverdeeld in 3 categorieën, waarvoor een verschillend gebruiksrecht toepasselijk is.

  • Categorie tarief A= basistarief – voor Geraardsbergse verenigingen die aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad.
  • Categorie tarief B= basistarief x2 – voor Geraardsbergse verenigingen die niet aangesloten zijn bij erkende adviesraden van de stad.
  • Categorie tarief C= basistarief x3 – voor verenigingen buiten Geraardsbergen.

Geïnteresseerden richten een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen ten laatste op woensdag
17 december 2014.

Voor inlichtingen of voor bezichtiging van de locatie, kan u terecht bij Fabienne Sper, 054 43 44 16, fabienne.sper@geraardsbergen.be