Op naar een nieuw Abdijpark

02-12-2019 11:47
Onroerend Erfgoed geeft toelating om de werken aan het historisch beschermde Abdijpark te hervatten. Op maandag 2 december start de aannemer met fase 1 van de werken.
Dat het Abdijpark een heel waardevolle en belangrijk site is voor vele Geraardsbergenaars bleek uit de vele reacties die er waren over de toestand waarin het park zich vandaag bevindt. Daarom zijn we verheugd dat de werken aan het park hervatten! Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil het park omtoveren tot een aangename, speelse ontmoetingsplaats voor jong en oud, met veel respect voor de belangrijke historische waarde. We investeren 700.000 euro om dit te verwezenlijken.
De werken zijn opgedeeld in twee fasen. De uitvoeringstermijn voor de eerste fase bedraagt 75 werkdagen. Indien fase 2 kan aansluiten met fase 1, zullen de werken in principe eind 2020 zijn voltooid.
Aandacht voor natuur
Het park heeft veel potenties op vlak van natuurontwikkeling. We verhogen de biodiversiteit door aanzienlijke groenaanleg (bomen, struiken, planten, bloemen). Hierdoor zal ook de belevingswaarde van het park verhogen.
Het Abdijpark verbinden met de stad Het park vormt een groene oase die het groen van het buitengebied tot in het stadscentrum brengt. Door het park op te nemen en te verbinden met bestaande fiets- en wandelroutes in de omgeving, wordt het park beter ontsloten. De wandelpaden worden heraangelegd en auto’s worden uit het park geweerd.
Inzetten op spelplezier
Het Abdijpark is een belangrijke plaats voor jonge gezinnen. De technische dienst van het lokaal bestuur zal zorgen voor een aantal speeltoestellen in robiniahout. Er komt ook speelnatuur in een gazonslinger - die door de bloemenweide loopt met diverse speelaanleidingen - en een speelse, kunstige watergoot. Bij het Koetshuis blijft de evenementenweide bestaan.
Plaats van ontmoeting Ter hoogte van de voormalige cafetaria bovenaan het park komt een mooi mijmerterras. We herstellen de beeldkwaliteit door storende elementen en restanten zonder functie te verwijderen, zodat de omgeving weer fraaier oogt. Ter hoogte van de vijver komt een vlonderterras.
In tussentijd bekijken we welke werken we in fase 2 kunnen uitvoeren, zoals de integratie van de rijke geschiedenis, opwaardering van de parking en hoofdingang via de Abdijstraat, vernieuwing van de bestaande openbare verlichting en camerabewaking.
(Stad Gbergen)