Oosterzele keert gezinspremie uit: vraag tijdig aan!

06-12-2018 10:13
 
In 2005 voerde het gemeentebestuur Oosterzele de gezinspremie in. Deze premie wordt berekend op basis van het tarief van de gemeentebelasting voor gezinnen (in Oosterzele 62 euro). De formulieren moeten VOOR 31 december 2018 ingediend worden bij gemeentebestuur Oosterzele - Dorp 1 - 9860 Oosterzele. Het formulier is te vinden via www.oosterzele.be of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.
Voor wie?
 • gezinnen met minstens drie kinderen gedomicilieerd in Oosterzele vanaf 1 september 2018
 • alleenstaanden met minstens twee kinderen gedomicilieerd in Oosterzele vanaf 1 september 2018 
 • gezinnen met minstens één kind gedomicilieerd in Oosterzele per 1 september van het aanslagjaar en die per 1 september 2018 uitsluitend een leefloon of een uitkering gelijkgesteld aan het leefloon ontvingen.
Hoe wordt het bedrag van de premie bepaald?
 • 25% voor gezinnen met minstens drie kinderen, alleenstaanden met minstens twee kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens één kind
 • 30% voor gezinnen met minstens vier kinderen, alleenstaanden met minstens drie kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens twee kinderen
 • 35% voor gezinnen met minstens vijf kinderen, alleenstaanden met minstens vier kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen met minstens drie kinderen
 • 50% voor gezinnen met minstens zes kinderen, alleenstaanden met minstens vijf kinderen, gezinnen die uitsluitend een leefloon of een gelijkaardige uitkering ontvangen met minstens vier kinderen.
Voorwaarden?
 • de kinderen moeten inwonen en fiscaal ten laste zijn
 • een kind met een beperking met minstens 66% invaliditeit wordt voor twee kinderen gerekend; in dat geval moet je een attest van invaliditeit aan het aanvraagformulier toevoegen
 • jaarlijks moeten de rechthebbenden een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen en dit tegen uiterlijk 31 december.
 • per gezin mag slechts één enkele aanvraag worden ingediend.
Toe te voegen bij de aanvraag
 • bewijs van gezinssamenstelling
 • bewijs kind(eren) ten laste
 • indien van toepassing: attest van invaliditeit kind
Inlichtingen
Jan Martens – schepen voor Financiën
Dorp 1, 9860 Oosterzele
tel. 09 362 74 33
jan.martens@oosterzele.be
Elke Demeulenaere – financieel directeur
Gootje 2, 9860 Oosterzele
Tel. 09 363 99 40
Elke.demeulenaere@oosterzele.be
(gudc)