Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers en imkers bestelden massaal bomen en struiken, bloemenzaad en nestkasten

12-02-2020 10:32

De 8ste editie van de groepsaankoop plantgoed, bloemenzaad en nestkasten van de Provincie Oost-Vlaanderen leverde een record aantal bestellingen op.

Enkele cijfers op basis van de inschrijvingen:

  • 240 deelnemers waarvan 199 landbouwers
  • 23 716 stuks inheems plantgoed (bosgoed, bomen, struiken & klimplanten) besteld door 168 deelnemers.
  • 337 kg (gratis) bloemenzaad van meerjarige veldbloemen
  • 450 kg (gratis) bloemenzaad van één-en tweejarige bloemen
  • Of anders geformuleerd: 154 landbouwers zaaien minstens 55 ha aan bloemenpracht in op Oost-Vlaamse percelen en akkerranden
  • Ruim 300 nestkasten voor boerenzwaluw, vleermuis, mus en steenuil

Afhaalmomenten

De land- en tuinbouwers en imkers halen het bestelde plantgoed, bloemenzaad en nestkasten af op volgende data en locaties. Telkens tussen 10 en 14 uur.

  • Vrijdag 14 februari 2020: Axelwalle 14, Oudenaarde
  • Dinsdag 18 februari 2020: Tieltsesteenweg 114, Eeklo
  • Donderdag 20 februari 2020: Weverstraat 23, Sint-Niklaas

Doel groepsaankoop plantgoed en verdeling bloemenzaad

“Inheemse bomen, struiken, heggen & hagen zijn belangrijkelandschapselementen en dragen bij aan een meer natuurlijke omgeving in de buurt van landbouwbedrijfsgebouwen. Via de groepsaankoop werden land- en tuinbouwers gestimuleerd om effectief aan te planten in de buurt van hun bedrijf.”

gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en plattelandsbeleid

Bloemenzaad wordt steeds vaker uitgezaaid aan de randen van akkers of in hoekjes die moeilijk bereikbaar zijn. Deze bloemrijke akkerranden zorgen voor meer biodiversiteit in het landbouwlandschap. Ze trekken insecten en vogels aan en dragen bij aan een betere bestuiving van gewassen en aan natuurlijke plaagbestrijding. Ook mensen appreciëren kleur en variatie in het landschap.

De steenuil, mus, boerenzwaluw en vleermuizen zijn diersoorten die vaak te vinden zijn in de buurt van landbouwbedrijven. Ze zorgen voor natuurlijke bestrijding van insecten, maar vinden moeilijk onderdak in hedendaagse stallen en loodsen. Door nestkasten te plaatsen, creëren landbouwers extra nestgelegenheid en schuilplaatsen.

De nestkasten voor mus en steenuil zijn gemaakt door de studenten van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Eeklo en de boerenzwaluw kommetjes door DAC De Loft in Dendermonde, een mooie samenwerking!

(Prov O-Vl)