Ook Oosteerzele werkt op afspraak

17-04-2019 22:11
Vanaf 2 mei starten de dienst Burgerzaken (afdeling Burgerlijke Stand) en Grondgebiedszaken in Oosterzele met het werken op afspraak.
De gemeentelijke diensten zullen hun ervaringen en die van de gebruikers bijhouden zodat het systeem na een evaluatieperiode kan bijgestuurd worden. "Hiermee wil het gemeentebestuur enerzijds wachtrijen voorkomen en anderzijds diensten leveren op het ogenblik dat het voor de burger het beste past," vertelt schepen van Communicatie Elsy De Wilde (CD&V/N-VA). "De betrokken dienst kan zo ook het dossier voorbereiden en gedurende de tijd van de afspraak in volle aandacht aan het betrokken dossier werken. In een eerste fase start het bestuur met een aantal producten van het departement Grondgebiedszaken en de afdeling Burgerlijke stand. Na een evaluatiefase wordt bekeken of nog producten op afspraak kunnen aangeboden worden. Een afspraak maken gebeurt via het mailadres van de betrokken dienst".
(gudc)