Ook in Ninove nieuwe huurprijsberekening voor sociale woningen

02-12-2019 10:39

De Vlaamse Regering wijzigt op 1 januari 2020 de huurprijsberekening voor de sociale woningen. Drie elementen veranderen: de energietoeslag voor een energiezuinige woning, de schatting van de marktwaarde van de woning en de manier om het inkomen vast te leggen. Ninove Welzijn informeert daarover de huurders via een brief en infosessies.

In eerste instantie is er een energiecorrectie. Leentje Cornelis (directeur Ninove Welzijn): “Als de huisvestingsmaatschappij extra geld investeerde om de woning energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken, dan verbruikt de huurder minder energie en bespaart hij of zij op het gebruik van verwarming en warm water. De Vlaamse regering heeft beslist om voor deze woningen een maandelijkse toeslag aan te rekenen, bovenop de huurprijs. Deze energiecorrectie telt enkel voor woningen met energiezuinige investeringen, zoals een goede isolatie of een zuinige verwarmingsketel.”

De grootte van die toeslag hangt af van de hoeveelheid energie die de huurder minder verbruikt. “De uitgespaarde hoeveelheid energie rekenen we gedeeltelijk door aan het voordelige sociaal tarief. Op die manier is deze toeslag een eerlijk bedrag, dat altijd lager is dan het bedrag dat de huurder bespaart op zijn of haar energiefactuur.”

Sociale huurschatter en inkomen

De huurprijs hangt ook af van de marktwaarde van de woning: de prijs die je zou betalen voor een gelijkaardige woning op de private markt. “Vanaf 1 januari 2020 bepalen we de waarde van de woning aan de hand van een schattingsmodel: de sociale huurschatter. Om de waarde te bepalen kijken we naar de ligging, het aantal slaapkamers of het bouwjaar. Op deze manier kunnen we een nog juister bedrag op de waarde van jouw woning plakken.”

Daarnaast houdt de sociale huisvestingsmaatschappij ook rekening met het inkomen van de huurders en alle meerderjarige gezinsleden. “Enkel het inkomen van meerderjarige kinderen, die nog kinderbijslag genieten, tellen we niet mee. Daarnaast kijken we vanaf 1 januari 2020 ook naar wat de huurder verdiende volgens het meest recente aanslagbiljet. Dit is niet noodzakelijk voor alle gezinsleden hetzelfde jaar. Enkel als de huurder en het gezin geen referentie-inkomen hebben, kijken we naar de huidige inkomsten.”

Als de huurder en zijn/haar gezin meer verdienen dan de inkomensgrenzen, betalen ze een iets hoger aandeel. Deze solidariteitsbijdrage blijft behouden. Het inkomen bepaalt niet alleen de huurprijs. “Soms heeft de huurder ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting. Die kortingen blijven bestaan. Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning. Dit verandert niet.”

Praktisch

SHM Ninove-Welzijn organiseert 6 infosessies over de nieuwe huurprijs. Deze hebben plaats in de Acaciastraat 1 Ninove:

  • maandag 9 december  om 13 uur – 14 uur – 15 uur,
  • donderdag 12 december om 13 uur – 14 uur – 15 uur.

Opgelet: max 20 deelnemers per sessie! Inschrijven is verplicht: 054-31 86 66.

Info: Vlaamse Vereniging HuisvestingsmaatschappijenNinove Welzijn.

MLI - Ninofmedia