Onze afvalberg moet verminderen

07-10-2019 20:40
Op dinsdag 8 oktober wordt het algemeen retributiereglement van ILvA voor de inzameling van afval geagendeerd op de gemeenteraad. Het lokaal bestuur gaat principieel akkoord met het voorstel van ILvA voor de ophaling van GFT- en restafval op basis van het diftar-systeem. De invoer van dit nieuwe systeem is gepland in 2021.
Om dit te bereiken, stelt ILvA voor restfractie niet langer in gele zakken in te zamelen, maar via containers. Je afval wordt dan gewogen en je betaalt per kilogram. Wie correct sorteert, betaalt minder.
Het gebruik van containers is heel gebruiksvriendelijk. De geurhinder blijft beperkt, je moet niet langer met zakken sleuren en ongedierte kan niet in de container. Het probleem van gescheurde zakken door katten kan ook niet meer. Een container is ook veel duurzamer dan de gele zak. Met je restfractie moet immers ook de gele zak zelf worden verbrand. Jaarlijks is dat niet minder dan 215.000 kilogram aan plastics die in rook opgaan. Er zijn ook minder ophalingen nodig doordat er en één container drie zakken kunnen.
Woon je op een appartement en heb je geen plaats voor een container van 140 liter? Geen nood, ILvA biedt ook handige, draagbare containers van 40 liter aan.
De bezorgdheid dat voorbijgangers afval in de container zullen gooien, is ongegrond. De ervaring van ILvA in Oosterzele, maar ook van andere intercommunales die containers gebruiken, leert dat hier geen problemen rond bestaan. We zullen sowieso aanraden de container telkens vol aan te bieden, zo geraakt er geen ander afval bij.
Ook met GFT kunnen we beter omgaan. Daarom wil ILvA dat er per kilogram wordt ingezameld. Hierdoor wordt thuiscomposteren aangemoedigd.
De aanpassing heeft ook een impact op ons klimaat. Omdat er in één container 3 zakken kunnen, zijn er minder ophalingen nodig. We beogen ook een forse daling van het afval waardoor er minder afval verbrandt wordt en ook onze CO2-uitstoot daalt.
(Stad Geraardsbergen)