Onveilige verkeerssituatie in en rond de Noordstraat

15-03-2019 10:42
“De laatste tijd kreeg ik veel klachten over onveilige verkeerssituaties in de Noordstraat en de daar omliggende straten”, zegt Yana Giovanis, gemeenteraadslid voor sp.a Zottegem.
“Verschillende buurtbewoners klagen over verkeersonveilige situaties in en rond de Noordstraat. Vaak rijden wagens, bussen en vrachtwagens veel te snel. Daarnaast rijden er elke dag meerdere wagen in de foute rijrichting. Wat zeer onveilige verkeersituaties met zich meebrengt in het centrum van onze stad. Ook de staat van het wegdek zorgt voor problemen. Zo beven de huizen veel meer door de oneffen rijweg. Opspattende stenen hebben zo al enkele huizen en geparkeerde wagens beschadigd.” 

Gemeenteraadslid Giovanis zal de situatie dan ook aankaarten bij de bevoegde schepen, Matthias Diependaele, op de volgende gemeenteraad. “Ik zou graag van de bevoegde schepen horen welke maatregelen het stadsbestuur zal nemen om deze verkeersonveilige situaties aan te pakken? Het is duidelijk dat enkel wat oplapwerk van putten in het wegdek niet zal volstaan om een veiligere omgeving te creëren voor de buurtbewoners en zwakke weggebruikers. Oplapwerk is vooral een oplossing op korte termijn. Daarom stellen wij met sp.a voor om in deze buurt een ‘zone 30’ in te voeren. Men zou moeten nagaan of er eventueel snelheidsremmers kunnen worden geplaatst. En tot slot, vragen wij zo snel mogelijk een grondige herstelling van het wegdek. Verkeersveiligheid is en blijft namelijk heel belangrijk. En wanneer buurtbewoners ongerust zijn, is het aan ons stadsbestuur om hen gerust te stellen en samen te kijken naar een oplossing.”  
Reactie Matthias Diependaele
- Natuurlijk gaat het om een terecht vraag. De Noordstraat ligt er barslecht bij. De straat is ook helemaal niet ingericht om dergelijk verkeer te moeten verduren.
- Heel wat straten liggen er in Zottegem erg slecht bij. Kijk ook maar naar de Molenkouter of de Welzijnsstraat. 
- Er is de laatste tientallen jaren te weinig geïnvesteerd in onze weginfrastructuur. Ik ben blij dat de socialisten dat nu ook inzien, nu ze nog maar drie maanden geen deel meer uitmaken van het stadsbestuur.
- Sommige wegen zijn ook op een slechte manier heraangelegd. Een erfenis van het verleden. Bijvoorbeeld de Noordstraat. Daar heeft men enkel een laag asfalt gegoten over de kasseien. Door het vele verkeer dat er vandaag over moet, komen die kasseien los te liggen, breekt de asfalt en daardoor ontstaan er putten.
- Maar we hebben wel degelijk de intentie om straat na straat aan te pakken.
- We gaan dat niet doen door middel van lapmiddeltjes zoals het onder de socialisten gebeurde. Maar we hanteren een structurele aanpak door te beginnen bij de mobiliteitsstromen. In het verleden werd te veel van stoeprand tot stoeprand asfalt of beton gelegd. Maar als je de mobiliteitsstromen verbetert kan je ook de weginfrastructuur daar aan aanpassen.
- De komende weken zullen we dat mobliteitsverhaal overleggen met de Zottegemnaren.
Ik ben ervan overtuigd dat we met deze aanpak de mensen uit de Noordstraat en iedereen die af en toe door Zottegem moet passeren veel gelukkiger gaan maken dan enkel putjes te vullen.
(gudc)