Ondertekening charter voor het stroomgebied van de Zwalmbeek

12-11-2019 10:26

Op donderdag 14 november 2019 ondertekenen de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid en de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm een charter voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Hiermee engageren ze zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verder verminderen. Daarbij hebben ze oog voor de opportuniteiten die het watersysteem kan bieden voor mens, natuur, landschap, economie, landbouw, recreatie en onroerend erfgoed. De ondertekening is het formele startschot van een participatief traject dat zal leiden tot een riviercontract voor dit stroomgebied.

Na de ondertekening van het charter wordt een online test gelanceerd. Daarmee kunnen de inwoners van Brakel, Horebeke, Zottegem en Zwalm hun huidige overstromingskans opzoeken en zien hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.

Pers is welkom om de ondertekening van het charter bij te wonen opdonderdag 14 november om 17.30 uur. Na de ondertekening wordt de online test gelanceerd en kunt u deze als eerste uittesten. Einde is voorzien omstreeks 19 uur. 

Sprekers zijn gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Ruimtelijke planning en Bernard De Potter, administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Locatie: Zwalmmolen, Rekegemstraat 28 in Munkzwalm

(Prov O-Vl)