Ninove voorziet noodfonds van 1 miljoen

03-04-2020 21:20

Met een omvangrijk noodfonds van € 1 miljoen wil het stadbestuur zowel de burgers als de handelaars ondersteunen. Het schepencollege gaf daarover vrijdagmiddag 3 april tekst en uitleg.

Eerder deze week had Forza Ninove nog kritiek op het uitblijven van steunmaatregelen. Alvast de solidariteitsbijdrage voor handelaars mocht voor de partij op de schop. Ook tal van andere taksen en heffingen moest het stadbestuur tegen het licht houden.

In een eerste reactie had schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) laten verstaan niet aan populistisch opbod te willen doen. De verschillende stadsdiensten moesten eerst berekenen welke praktische en financiële impact de verschillende steunscenario’s zouden hebben op de begroting en het budget. Dan zou het stadsbestuur naar buiten komen met een omvangrijk steunpakket.

Dat gebeurde vrijdagmiddag 03 april. Het noodfonds van € 1 miljoen moet de getroffen burgers en handelaars helpen, die door de crisis in problemen zijn gekomen.

Waardering

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) spreekt haar waardering uit voor het geleverde werk. “Die eerste dagen komt een lawine aan richtlijnen en maatregelen op je af en dat op een moment dat de hele organisatie onder een enorme druk komt te staan. Ik wil mijn bijzondere waardering uitdrukken voor het werk dat onze mensen in de zorg, de winkels, bij de veiligheidsdiensten en politie, de administratie, de communicatie, de noodplanning en de technische dienst hebben geleverd. Iedereen is opgestaan om de crisis het hoofd te bieden en we mogen trots zijn op de manier waarop we dat hebben gedaan. Iedereen heeft op één of andere manier te kampen gehad met nadelen. Wij vinden het dan ook gepast iedereen te belonen voor de moeilijke periode waar men doorging”.

Sociale ondersteuning

De eerste dagen ging de aandacht van het bestuur naar de organisatie van maatregelen vanuit de federale regering en de communicatie daaromtrent. Tegelijkertijd startte de stad met initiatieven om de sociale samenhang te versterken, nu mensen met de maatregelen meer op zichzelf aangewezen zijn.

Schepen van sociale zaken Veerle Cosyns (Samen): “We hebben geprobeerd de burgerinitiatieven zoveel mogelijk te stroomlijnen en spoorden onze inwoners ook zo veel mogelijk aan om buren te helpen. Daarnaast hebben we nog een pak acties ondernomen om te voorkomen dat mensen deze crisis zonder ondersteuning  moeten doorkomen. De werknemers van het Sociaal Huis hebben bijvoorbeeld iedereen met een verhoogd risico persoonlijk opgebeld om te kijken of ze met een zorgvraag zitten. Niet minder dan 4.000 inwoners kregen op die manier een telefoontje. Met het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) moeten we ook bekijken waar en hoe we mensen financieel extra kunnen ondersteunen. Daarom zullen we aan de meerderheid voorstellen om € 500.000 vrij te maken om waar nodig te kunnen bijspringen.”

Lokale ondernemers

Schepen van lokale economie Alain Triest (Open VLD) wacht de zware taak om de ondersteuning voor de lokale ondernemers uit te werken. De stad wil een serieuze inspanning leveren. “Binnen het schepencollege is er alvast overeenstemming om eveneens een ondersteuningspakket van € 500.000 vrij te maken om de getroffen handelaars en ondernemers te ondersteunen. We moeten echt goed bekijken op welke manier we dat geld uitgeven. Sommige zelfstandigen zijn keihard getroffen door deze crisis, andere verdienen nu juist goed hun boterham en bovendien werken zowel de federale als de Vlaamse overheid een eigen pakket aan maatregelen uit. We moeten dus goed nagaan hoe het geld bij de juiste personen terecht komt. We vragen dus wat geduld vooraleer er duidelijkheid is omtrent de concrete maatregelen.”

Budget

Door het vrijmaken van het noodfonds van € 1 miljoen  klopt de financiële rekening van de stad niet meer. Schepen van financiën Katie Coppens (Samen) zal een budgetwijziging doorvoeren en  financieel bijsturen. “Het vrijmaken van deze noodfondsen heeft een grote impact op onze meerjarenplanning. We beseffen echter al te goed, dat onze burgers en ondernemers deze financiële ondersteuning hard nodig hebben om deze moeilijke tijd door te komen. We zullen opnieuw een financieel evenwicht moeten zoeken. Maar iedereen heeft de negatieve gevolgen van de corona-epidemie gedwongen moeten ondergaan.”

De aangehaalde bedragen zijn wel plafondbedragen. “We willen voldoende middelen om de problemen echt aan te pakken, maar ook de federale en de Vlaamse regering werken steunmaatregelen uit. Wij moeten zien dat we lokaal die extra ondersteuning bieden waar nodig en specifiek lokale noden oplossen.”

Burgemeester De Jonge drukt haar tevredenheid uit over de eensgezindheid binnen het bestuur: “Als burgemeester ben ik bijzonder dankbaar over de sterke samenhang binnen het schepencollege om dit pakket aan ondersteuningsmaatregelen uit te werken. Elke schepen heeft binnen de eigen bevoegdheden grenzen verlegd om deze zware crisis het hoofd te bieden en mee te werken aan een pakket, waarbij we niemand in de steek laten.”

MLI - Ninofmedia