Ninove brengt hulde aan dr. Frans Hemerijckx

09-10-2019 21:06

De Ninoofse ‘melaatsendokter’ Frans Hemerijckx overleed op 14 oktober 1969. Precies 50 jaar later brengt zijn geboortestad hulde aan een van de meest tot de verbeelding sprekende Ninovieters van de vorige eeuw.

Frans Hemerijckx (°19 augustus 1902, Ninove) specialiseerde zich als jonge dokter in tropische geneeskunde en trok naar het toenmalige Belgisch Kongo. Hij bouwde er vanuit Tshumba in de provincie Kasaï de ambulante verpleging van melaatsen uit. Daardoor konden de zieken in hun eigen dorp blijven wonen. Daarnaast werkte hij ook in de traditionele melaatsenoorden en stichtte hij in Dikungu een nieuwe leprozengemeenschap.

In 1954 zette hij op vraag van koning Leopold III in Polambakkam in het zuiden van India een ‘Belgian Leprosy Centre’ op. Hemerijckx bleef er tot 1965 de werkzaamheden coördineren. Hij verzamelde wetenschappelijke gegevens over de ziekte en vervaardigde eigenhandig prothesen voor de melaatsen. De laatste jaren van zijn leven werkte hij voor de pas opgerichte Damiaanactie.

Frans Hemerijckx is ereburger van Ninove. Hij is wereldwijd erkend om zijn grote en vernieuwende kennis inzake de behandeling van lepra.

Daarom wil Ninove hem op gepaste wijze herdenken. Zondag 13 oktober is er eerst een herdenkingsviering in de abdijkerk om 10.30 uur.
Daarna volgt om 11.45 uur een plechtigheid aan het monument ter ere van de dokter op het plein, dat naar hem is genoemd. Hilde Eynikel, auteur van de biografie ‘Spreekuur onder een boom’ over de dokter, is gastspreker. Het gedicht ‘De tranen van lepra’, dat stadsdichter Willie Verhegghe in 2007 schreef, wordt gevisualiseerd aan het monument.

Info: dienst cultuur – 054-31 32 87 – cultuur@ninove.beDaminaanactie.

MLI - Ninofmedia