Ninoofse gemeenteraad in virtuele zitting bijeen

26-03-2020 10:41

In het belang van de openbare orde en de afgekondigde 'corona-maatregelen', zullen de gemeente- en OCMW-raad donderdagavond 26 maart virtueel plaats vinden.

Enkel Dirk Vanderpoorten (voorzitter van de gemeenteraad), Tania De Jonge (burgemeester), Guy D’haeseleer (fractie Forza Ninove), Stijn Vander Elst (fractie Open VLD), Lieven Meert (fractie Samen), Karolien De Roose (fractie N-VA) en Bart Baele (algemeen directeur) zullen fysiek aanwezig zijn in de raadszaal. Zij kunnen op die manier ook de sociale afstand tussen hen bewaren.

Alle andere gemeenteraadsleden en schepenen zullen virtueel deelnemen. De voorzitter contacteert hen tijdens de zitting telefonisch om hun stem uit te brengen.

Tijdens deze zitting komen enkel hoogdringende punten aan bod, die geen verder uitstel verdragen. Het gaat om de goedkeuring van:

  • de virtuele zitting van de gemeente- en OCMW-raad op 26 maart 2020,
  • twee voorlopige twaalfden voor de politiebegroting 2020.
Info: Ninofmedia zendt donderdag 26 maart vanaf 19.30 uur deze virtuele raadszitting uit via livestream (klik op deze link).

MLI - Niofmedia