Nieuwe stappen in de bouw van de Cultuurzaal,

13-05-2019 20:43
“De bouw van een nieuw cultuurcentrum, een nieuwe academie voor muziek, woord en dans en een ondergrondse parking is één van de absolute prioriteiten in deze legislatuur. Een volgende stap in de procedure wordt nu gezet door het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de Sanitarysite voor te bereiden voor de bouw van het nieuwe CC en de academie. Bovendien verzekeren we ons in de tussentijd ook verder van de huur van de huidige Rhetorica en de aanpalende Foyer”, zegt een tevreden burgemeester Jenne De Potter.
Omdat de huidige bestemming van het terrein naast Sanitary ruimte voorzag voor sociale huisvesting, moet door de stad een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt. De bevoegde schepen van ruimtelijke ordening Matthias Diependaele zet de eerste stap door de goedkeuring van de startnota, afgelopen maandag op het college van burgemeester en schepenen.
Schepen van Ruimtelijke ordening Matthias Diependaele geeft nog wat toelichting bij de verder te volgen stappen: “Na het goedkeuren van de startnota gaat het RUP naar een eerste raadpleging. We voorzien daarbij een infomarkt om te zorgen voor de nodige burgerparticipatie. Daarop kunnen burgers vragen stellen en opmerkingen meegeven voor de verdere uitwerking van het RUP. Later volgt er ook nog een openbaar onderzoek waarbij een tweede maal bezwaren of opmerkingen kunnen worden meegegeven. Als stadsbestuur hechten we bijzonder veel belang aan het betrekken van onze inwoners. We proberen snel voortgang te maken, maar moeten toch gauw rekenen op een jaar tijd om dit rond te krijgen. Later wordt dan op basis van de RUP een bouwvergunning aangevraagd.”
Cultuuraanbod behouden op vertrouwde locatie
Na heronderhandelingen bereikten het stadsbestuur en de eigenaars van zaal Rhetorica ook een akkoord over de verlenging van het huurcontract van de Rhetorica en Foyer tot 30 juni 2025.
Het huurcontract van zaal Rhetorica eindigde normaal op 30 juni 2021. De huurperiode wordt nu uitgebreid tot 30 juni 2025, een verlenging met vier jaar”, zegt burgemeester Jenne De Potter.
Ook bevoegd schepen Lieselotte De Roover is blij met de verlenging: “Zo verzekeren we dat CC Zoetegem en de lokale verenigingen hun cultuuraanbod kunnen voortzetten in het vertrouwde, charmante stadstheater tijdens de bouw van de nieuwe cultuurzaal en stedelijke academie voor muziek, woord en dans op de Sanitarysite. Dat vermijdt dat we op zoek moeten naar alternatieven, die altijd minder geschikt zullen zijn.”
Nieuwe concessie voor Cultuurcafé Foyer
De verlenging van de huurovereenkomst betekent ook dat de contractvoorwaarden voor de uitbating van Cultuurcafé Foyer wijzigen. De concessie wordt opnieuw opengesteld en zal ook lopen tot 30 juni 2025, aldus schepen De Roover.
(gudc)