Nieuwe scholengemeenschap

02-12-2019 10:32

 

Eind dit schooljaar eindigt het bestaan van de scholengemeenschappen in hun huidige vorm.

Conform de vigerende wetgeving dienen er nieuwe (of bestaande) scholengemeenschappen gevormd (of bevestigd) te worden voor de periode 2020 – 2026.

Na enkele opbouwende en positieve gesprekken hebben het schoolbestuur vzw Sint-Franciscusscholen en het schoolbestuur vzw Katholiek Basisonderwijs Herzele besloten om vanaf 1 september 2020 een nieuwe scholengemeenschap te vormen.

Hiertoe hebben de beide Raden van Bestuur een intentieverklaring tot vorming van één scholengemeenschap opgesteld. Deze scholengemeenschap zal meer dan 2700 leerlingen omvatten, verdeeld over 12 scholen en 19 vestigingen.

De beide besturen, de directies, alsook de beide coördinerende directeurs zijn overtuigd van het welslagen van deze operatie en zijn tevens overtuigd dat dit “samen-gaan” een meerwaarde zal betekenen op bestuurlijk, onderwijs-organisatorisch en pedagogisch-didactisch vlak.

Deze beslissing werd ook reeds onderschreven door de respectieve schoolraden en LOC’s met een positief advies.

De beide coördinerende directies hebben het mandaat gekregen om de vorming van deze nieuwe scholengemeenschap voor te bereiden.

In de loop van dit schooljaar volgt meer informatie, alsook de nieuwe naam van onze scholengemeenschap.

 

 

 

23945

VBS Grotenberge,  Grotstraat 1,  9620 GROTENBERGE (+ Oombergen)

 

 

 

 

 

 

23961

Vrije Basisschool,  Penitentenlaan 18,  9620 VELZEKE-RUDDERSHOVE (+ De Linde/Leeuwergem)

 

 

 

 

 

 

23788

Vrije Basisschool,  Kuregoed 4,  9500 OPHASSELT

 

 

 

 

 

 

23952

Vrije Basisschool,  Kruiswaterplein 10,  9620 ZOTTEGEM (+ Strijpen)

 

 

 

 

 

 

24026

VBS De Groene Poort,  Lilarestraat 2,  9620 SINT-MARIA-OUDENHOVE

 

 

 

 

 

 

117937

VBS Sint-Lievensinstituut,  Marktplein 13,  9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

 

 

 

 

 

 

129511

VBS Klim-Op,  Kerkkouterstraat 58,  9520 BAVEGEM

 

 

 

 

 

 

27102

VLSBO Bernadetteschool,  Parkstraat 2,  9620 GROTENBERGE

 

 

 

 

 

 

23671

Vrije Basisschool,  Kerkstraat 12,  9550 HERZELE (Stationsstraat/Woubrechtegem)

 

 

 

 

 

 

131921

VBS Wijnhuize,  Armstraat 4,  9550 SINT-LIEVENS-ESSE (Wijnhuize/Hillegem)

 

 

 

 

 

 

110106

Vrije Basisschool Borsbeke,  Provincieweg 73_B,  9552 BORSBEKE

 

 

 

 

 

 

23739

VBS Sint-Katrien,  Kloosterberg 25,  9550 STEENHUIZE-WIJNHUIZE