Nieuwe overheidsopdracht voor het leveren van dranken in diverse accomodaties

11-01-2020 10:31

De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen besliste in zitting van 30 december 2019 een overheidsopdracht uit te schrijven voor de levering van dranken in diverse accommodaties op afroep. (ook voor Lokaal Bestuur Geraardsbergen).

De opdracht omvat het aankopen en leveren van dranken (alcoholische en niet-alcoholische dranken) en noodzakelijke standaard toebehoren voor permanent gebruik (oa. Glazen, flesopeners, dienbladen, toogattributen,…)in de diverse accommodaties

De opdracht zal worden gegund via openbare procedure en kent een looptijd van 4 dienstjaren (2020-2024).

Het bestek en bijhorende inventaris staan online en u kan deze raadplegen via e-Procurement (e-Notification – https://enot.publicprocurement.be via bekendmakingen zoeken). De documenten kunnen ook rechtstreeks via de link opgenomen in het publicatiebericht gedownload worden. (link:https://cloud.3p.eu/Downloads/1/621/3X/2019)

De offertes moeten elektronisch worden overgemaakt via de e-Tendering internetsitehttps://eten.publicprocurement.be. Offertes op papier worden uitgesloten van deelname aan de procedure.

Elektronische opening van de offertes is voorzien op donderdag 13 februari 2020 om 11u30. 

(Stad Geraardsbergen)