Nieuwe fietsverbinding en trage weg realiseren na afschaffing overweg

22-02-2019 23:16
In Balegem worden de spoorwegovergangen Terstraeten en Apostelstraat vervangen door een alternatief. Infrabel zal hiervoor op korte termijn een bouwaanvraag indienen. Veiligheid is voor Infrabel prioriteit nummer één. In 2018 gebeurden nog 38 ongevallen aan overwegen door het niet respecteren van de verkeersregels en onvoorzichtig gedrag van de weggebruikers. Omwille van de veiligheid van het trein- en wegverkeer en ook de stiptheid van het treinverkeer  streeft de infrastructuurbeheerder van het spoornet ernaar zo veel mogelijk overwegen te vervangen. Dit gebeurt steeds in nauw overleg met de lokale overheden.
Toen Infrabel de eerste keer de plannen voor het sluiten van deze spoorwegovergangen kwam voorstellen was onze eerste bezorgdheid de bereikbaarheid voor de omwonenden te vrijwaren. Speciale aandacht ging hierbij naar het traag verkeer, aldus schepen Christ Meuleman. Wandelaars en fietsers mochten niet de dupe worden van dit verhaal. Door de aanleg van een langsverbinding tussen Walzegem en Kalle werd een mooi alternatief aangeboden. Ook aan de landbouwers in de onmiddellijke omgeving is gedacht. Het eerste deel van de wegenis, tussen Walzegem en de Apostelstraat, wordt ingericht als landbouwweg. Vanaf de Apostelstraat wordt over Terstraeten tot aan de Kalle een nieuwe trage wegverbinding gemaakt voor fietsers en voetgangers. Deze wordt aangelegd op de restgronden van Infrabel en een ondergrond in ternair mengsel. Geen volwaardig fietspad maar wel bruikbaar voor fietsers en voetgangers.
Het project is afgelopen woensdag voorgesteld aan de omwonenden tijdens een infomarkt. De aangeboden alternatieven konden op veel bijval genieten van de aanwezigen. 
Na het zomerverlof starten de werken voor de aanleg van de trage verbinding voor fietsers en voetgangers. Het totaalproject moet afgerond zijn in 2020.
(gudc)