Nieuw parkeerbeleid doet omzet dalen in Geraardsbergen

14-05-2019 22:13
Na wekenlange klachten over het nieuwe parkeerbeleid werd er afgelopen gemeenteraad eindelijk enkele wijzigingen voorgelegd. Zo werd de parkeertijd van 2 uur naar 3 uur opgetrokken en werd tarief op elkaar gestemd (€0,25 per uur meer voor zone 2 en €0,25 minder voor zone 1). Toch zijn deze aanpassingen voor sp.a Geraardsbergen niet voldoende.
Stijn de Bock en Emma Van der Maelen vonden het hoog tijd dat alle handelaars ook een stem in dit nieuw parkeerbeleid kregen. “Vorige legislatuur hebben de reeds geijverd om de leefbaarheid van het handelscentrum te verhogen” geeft Emma Van der Maelen aan. “Het is voor ons dan ook belangrijk dat de evaluatie van de handelaars, zij die dagdagelijks de situatie ervaren, bij de aanpassingen van het nieuwe parkeerbeleid werd meegenomen. “Om te polsen naar de evaluatie van de handelaars heeft sp.a Geraardsbergen in samenspraak met enkele handelaars een enquête gemaakt voor de Geraardsbergse handelaars. Hierbij vroegen we naar hun ervaringen met het nieuwe parkeerbeleid” zegt Stijn de Bock. “In totaal vulden zo’n 60 handelaars de enquête in. 90% van deze handelaars die de enquête invulden hebben een handelszaak in het centrum ” vult Stijn aan.
Een kleine 70% van de respondenten vindt het nieuwe parkeerbeleid een verslechtering ten opzichte van het oude parkeerbeleid. Hiervoor gaven de handelaars verschillende redenen aan. De onduidelijkheid over de verschillende zones en de gebrekkige aanduiding werd door verschillende handelaars aangekaart. Dit probleem werd afgelopen gemeenteraad uit de wereld geholpen. “Geen mogelijkheid om met munten te betalen blijft ook over de tongen van de handelaars en de bezoekers rollen” geeft Stijn de Bock mee. Dit probleem werd niet aangepakt. sp.a Geraardsbergen vroeg afgelopen gemeenteraad dan ook formeel om deze piste verder te onderzoeken.
De shop & go zones vinden de handelaars grotendeels positief, maar de verdeling ervan is aan evaluatie toe. Deze zones zien de handelaars eerder als een aanvulling op het vroegere gratis kwartiertje. De schepen gaf dit op termijn ook te evalueren.
 80% van de handelaars wil dan ook dat het gratis kwartiertje over alle parkeerplaatsen opnieuw mogelijk is. De rode vakken staan veel te vaak vol, waardoor shoppers te weinig mogelijkheden hebben. Uitwijken naar een randparking is volgend de handelaars tijdens de werkdagen ook geen optie. Tijdens de week staan de randparkings vol met pendelaars en de vesten is voor de oudere bevolking door de steile helling geen optie.  
 
“Opvallender was het antwoord op de vraag naar de invloed op de omzet van de handelaars” geeft Emma Van der Maelen mee. “57% van de deelnemende handelaars geven aan dat hun omzet gedaald is sinds de invoering van het nieuwe parkeerbeleid” zegt Van der Maelen geschrokken. Zo’n signaal kunnen we toch niet negeren!
 
“Als we de leefbaarheid van ons handelscentrum en van onze winkels willen garanderen moet we de bevindingen van onze handelaars ten harte nemen en de nodige aanpassingen aan het nieuw parkeerbeleid doorvoeren” geven De Bock en Van der Maelen aan. 
(EVDM)