Nieuw deel fietssnelweg F417 Melle-Zottegem langs spoorlijn L122 tussen Houte en Kalle in Oosterzele

23-09-2019 10:36

Samen met de gemeenten Oosterzele, Melle en Zottegem werkt de Provincie Oost-Vlaanderen aan de realisatie van fietssnelweg F417 Melle-Zottegem. Op het grondgebied van Oosterzele werd al het deel vanaf de Provincieweg tot Walzegem gerealiseerd. Nu is het nieuwe deel fietssnelweg langs de Boerestraat en Kalle afgewerkt, waarop het huidig traject tot Houte, station Balegem-Dorp perfect aansluit.

80% fietssnelweg op grondgebied Oosterzele

Het nieuwe deel fietssnelweg F417 Melle-Zottegem loopt langs spoorlijn L122 tussen Houte en Kalle in Oosterzele. Aan het station van Scheldewindeke wordt binnenkort gestart met de fietsverbinding tussen de Roosbroekstraat en het station Moortsele. Op 23 april 2019 werd gestart met de aanleg van het deel fietssnelweg tussen de Van Thorenburghlaan en de Schellaertweg.

De fietssnelweg F417 loopt over een totale lengte van 9,3 km op het grondgebied van de gemeente Oosterzele. Na realisatie van de lopende projecten zal 80% of 7,5 km ervan gerealiseerd zijn. De Provincie Oost-Vlaanderen wil zo snel mogelijk aan de slag om de overige missings links te realiseren.

De Provincie en het Vlaamse Gewest subsidiëren samen 100%

De Provincie treedt op als bouwheer van de fietssnelwegprojecten en wees de opdracht Houte-Kalle toe aan aannemer Van Robays uit Zulte.

De fietsweg werd aangelegd in asfalt op een breedte van 3 meter. Middeneilanden voorkomen het oneigenlijk gebruik van de fietsweg en garanderen de veiligheid van de fietser. Specifiek voor dit project werd een bijkomende fietsverbinding gerealiseerd naar de basisschool, zo kunnen jonge fietsers zich op een veilige manier naar school begeven.

"De Provincie Oost-Vlaanderen is pionier bij de aanleg van fietssnelwegen en heeft de ambitie om op haar grondgebied een sluitend netwerk van fietssnelwegen te realiseren. Door hoogkwalitatieve, veilige, comfortabele en voldoende ruim gedimensioneerde fietsinfrastructuur aan te leggen, worden meer scholieren en pendelaars overtuigd om de fiets te nemen. Op die manier wordt de fiets een veilig, snel en gezond alternatief voor dagelijkse verplaatsingen."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Het project Houte-Kalle loopt over een totale lengte van 865 m waarop het 160 meter fietspad naar de school aansluit. De totale kostprijs van het fietsinfrastructuurproject bedraagt 423 271,07 EUR en wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen samen met het Vlaamse Gewest.

Er wordt ook openbare verlichting langs het traject geplaatst waardoor de sociale veiligheid wordt versterkt en het fietspad tijdens de donkere wintermaanden langer kan worden gebruikt. Voor het plaatsen van de armaturen en de verlichtingspalen ontvangt de gemeente eveneens eens subsidie van 100% ofwel 22 341,95 EUR voor het project Houte-Kalle.

(Prov O-Vl)