Neos Sint-Lievens-Houtem. Voordracht Prof. Magda De Vos

01-06-2019 21:35
Op dinsdag 18 juni nodig Neos Sint-Lievens-Houtem u uit naar de voordracht van Prof. Magda Devos   ‘De regenboog van de Vlaamse dialecten’.  Ze vertelt op een boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier hoe de versnippering van het Vlaamse dialectlandschap in de loop van de eeuwen tot stand kwam.
Prof. dr. Magda Devos, ere-professor van de Universiteit Gent, is nog steeds mede-projectleider van het Woordenboek van de Vlaamse dialecten, waarin de woordenschat van West-, Oost-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen wordt verzameld.
Het dialectlandschap in Vlaanderen is buitengewoon versnipperd, maar binnen elk van die dialect families bestaat er nog een grote verscheidenheid. Dat was niet altijd zo! Tot na de middeleeuwen bestond er maar één Vlaams dat nu enkel nog gesproken wordt in West Vlaanderen.  Die taaleenheid viel langzaam uiteen: het Oost-Vlaams ontwikkelde zich tot een aparte ‘taalfamilie’ en daarbinnen ontstonden nog allerlei regionale tegenstellingen. Vandaag zijn de oude dialecten op hun retour ten voordele van andere, meer op de Nederlandse standaardtaal gelijkende taalvariëteiten.
Wanneer : DINSDAG 18 juni 2019 OM 14u00 - ontvangst met koffie vanaf 13u30.
Plaats van afspraak :  zaal De Kring, Marktplein 44, 9520 Sint-Lievens-Houtem (maximaal 2 uur parkeren op  het Marktplein – langer parkeren is mogelijk op de parking Hofkouter).
Op deze voordracht is iedereen welkom.  Leden van Neos betalen 9€, niet-leden 12€.  Betalen kan ter plaatse.
Op onze website kan u meer  informatie vinden in verband met de geplande activiteiten : www.neosvzw.be/sintlievenshoutem
(gudc)