Nederlands als voertaal of geen subsidies

06-12-2018 21:12
Raadslid Kurt Van Den Driessche (N-VA) stelde tijdens de gemeenteraad van 22 november voor dat iedereen, die subsidies ontvangt van de stad, er zich toe verbindt enkel het Nederlands als voertaal te gebruiken.
“Voor ons is Ninove een Vlaamse stad en moet dit ook zo blijven”, aldus het raadslid. “De afgelopen jaren was er echter een totaal gebrek aan aandacht voor de ontnederlandsing van onze stad. Zelfs in die mate dat mensen binnen bepaalde verenigingen ervoor open staan om anderstaligen in hun eigen taal verder te blijven helpen, in plaats van hen te motiveren onze taal aan te leren. Dit staat haaks op alles wat onder de noemer ‘integratiebeleid’ kan vallen.”
En dus zijn voorstel “om in alle subsidiereglementen een passage op te nemen die ervoor zorgt dat elke vereniging, die gebruik wenst te maken van eender welk vorm van subsidie (of gratis logistieke ondersteuning), het gebruik van het Nederlands als enige voertaal aanvaardt.”
Taalpolitie
In tweede instantie is het volgens Van Den Driessche ook nodig een handhavingsbeleid op te stellen. “Dat kan erin bestaan om bijvoorbeeld bij gesubsidieerde verenigingen, handelaars, bedrijven of particulieren de subsidies geheel of gedeeltelijk terug te vorderen… om het gebruik van het Nederlands als voertaal aan te moedigen.”
Schepen van Financiën Paul De Schepper (SAMEN) leek niet meteen over te lopen van enthousiasme. Hij maakte zijn standpunt duidelijk door in zijn onderkoelde stijl een van de grote roergangers te citeren, waarmee de christendemocratische traditie zo rijk is bedeeld: “We zullen de problemen oplossen als zij zich stellen. We nemen nu geen voorafname; een volgend bestuur zal daarover beslissen.”
Dat laatste vond ook gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD), die het voorstel wel als een verdienstelijke beleidsoptie taxeerde. Wouter Vande Winkel (SAMEN) daarentegen reageerde gepikeerd: “Is er een probleem? Taalpolitie?”
Kurt Van Den Driessche volgde de raad van de gemeenteraadsvoorzitter op om zijn voorstel in te trekken en de prerogatieven te laten aan een volgend bestuur. “De nieuwe meerderheid zal dit zeker meer genegen zijn”, gaf de N-VA’er nog als uitsmijter mee.
MLI - Ninofmedia