N42 Grote Weg Overboelare-Geraardsbergen : Schepen van mobiliteit Rurik Van Landuyt luidt alarmbel!

10-10-2018 09:59
Tijdens de campagnerondgang voor de verkiezingen had schepen Van Landuyt gesprekken met de bewoners van de Grote Weg in Overboelare. Andermaal werd vastgesteld dat het Vlaams Gewest, de wegbeheerder, schromelijk in gebreke blijft.
Enkele maanden geleden vroeg de schepen een onderhoud met het Vlaams Gewest om de verkeersonveiligheid op de N42 in Overboelare op de agenda te plaatsen en oplossingen te bekomen. Tevergeefs. Als al een afspraak kon worden gemaakt, werd deze afgelast. Resultaat : er kon nog geen overleg doorgaan. 
“Ik ben nu acht maanden schepen heb met het Vlaams Gewest over de verschillende problemen op gewestwegen in Geraardsbergen nog niet kunnen samenzitten. Dit is dès te frustrerend omdat het leeuwenaandeel van de klachten van de burgers betrekking hebben op verkeersproblemen op de gewestwegen (Grote Weg- Astridlaan – Edingse Weg ). De problemen op deze gewestwegen zetten de burgers ertoe aan zich te beklagen over de verkeersveiligheid op het grondgebied van Geraardsbergen en geven het lokaal bestuur een negatieve score in de jaarlijkse monitor, terwijl we hierop geen vat hebben.”
Vooral de situatie van de N42 vanaf Wallonië baart schepen Van Landuyt zorgen.
Het vrachtverkeer is er enorm toegenomen en lijkt door de (te laat) ingevoerde kilometerheffing niet af te nemen. De N42 is er helemaal niet uitgerust op deze verkeersstroom.
De fietspaden zijn er smalle betonnen stroken langsheen de rijbaan en bevinden zich in slechte staat. Het is gewoonweg levensgevaarlijk daar te fietsen wanneer twee vrachtwagens elkaar dienen te kruisen. Verderop in het centrum van Overboelare kunnen de vrachtwagen overigens nauwelijks kruisen en rijden er over de borduren van snelheidsremmers.
Na herstellingen in het wegdek bleven andere bewoners dan weer met geluidshinder over, zeker wanneer zwaar vervoer over de herstelde lappen dondert.
Bij deze doet schepen VAN LANDUYT Rurik een oproep aan het Vlaams Gewest. Zij moet structurele maatregelen nemen om het vrachtverkeer te beperken. Het resultaat moet zijn dat enkel vrachtverkeer voor plaatselijke bediening gebruik maakt van de N42. Een tonnagebeperking (zoals in Bever) moet worden ingevoerd. Wellicht is een deel van het probleem hieraan te wijten. 
Een voorafgaandelijk onderzoek naar de bestemming van het verkeer is aangewezen.
Vanaf de invoering van de kilometerheffing blijkt immers blijkt dat vrachtwagens ‘tussendoor’ rijden in plaats van op de snelwegen (A8 = E429, E17, E40…) waar over het volledig traject tol moet worden betaald.
Schepen Van Landuyt Rurik: “Het doorgaand verkeer, doorheen het centrum van Overboelare en de overbelaste Astridlaan, Vlaanderen inloodsen, getuigt van een onverantwoordelijk beleid. Een weg die niet voldoet aan de moderne vereisten, mag niet opengesteld worden voor doorgaand vrachtvervoer. Het Vlaams Gewest stelt fietsers aan onverantwoorde risico’s bloot en moet consequent zijn.”
De Grote Weg wordt door deze overlast bovendien onleefbaar. Dit getuigen de leegstaande panden. Vele mensen kondigen aan te willen verhuizen indien hieraan niet vlug wordt geremedieerd. 
Om deze reden luidt de schepen de alarmbel.
(RVL)