N-VA Lierde : de Haltbaan en Kwaadstraat kreunen onder de verkeersoverlast

16-08-2018 21:37

Bewoners langs de Haltbaan klagen van de verkeersoverlast die ze er ondervinden. “Het gebeurt dat wij hier om 5 uur ’s morgens uit ons bed trillen van de voorbij razende kamions”, zegt men mij met een grote zucht. De Haltbaan moet als verbindingsweg  veel doorgaand verkeer verwerken tussen de Kwaadstraat (komende van Sint-Martens-Lierde)  en de Keistraat (naar het dorpsplein van Hemelveerdegem en verderop naar de N42). “Waar is de tijd dat we op straat nog konden voetballen”, mijmert een gebuur.

Normaal gezien bedraagt de toegelaten snelheid op de Haltbaan 70 km per uur. De bewoners zijn echter de overtuiging toegedaan dat heel veel automobilisten die snelheidsbeperking niet respecteren. De bewoners zijn dus vragende partij dat er maatregelen zouden genomen worden door het gemeentebestuur. Dat de huidige coalitie iets ondernomen heeft om de verkeersoverlast in te perken is voor sommigen niet te begrijpen. De bewoners worden immers niet alleen gestoord in hun nachtrust. Ook overdag zijn ze er niet gerust in. Nogal wat gezinnen met jonge kinderen wonen langs de Haltbaan : “Wij kunnen onze kinderen hier niet veilig op straat laten spelen zonder dat wij met de daver op ons lijf zitten dat ze zouden gegrepen worden door een voorbij rijdende auto”. En daveren doet het. Een eigenaar die in de Kwaadstraat woont signaleert dat de gevel van zijn huis en de vloer in de hal scheuren sinds die zware camions er voorbij denderen, adus Werner Niemegeers van N-VA Lierde.

Verschillende bewoners komen zelf met maatregelen op de proppen die volgens hen zouden kunnen ingevoerd worden. Eerst en vooral wordt voorgesteld om meer metingen uit te voeren zodat zou kunnen nagegaan worden hoeveel bestuurders zich niet aan de toegelaten snelheid houden. Een bord dat de snelheid aangeeft van elke naderende automobilist doet de bestuurders ook al vertragen. Een plakkaat met spelende kinderen op kan de bestuurders ook al aanzetten tot voorzichtiger rijden. Als dat allemaal niet genoeg is zouden gerichte flitscontroles er kunnen voor zorgen dat de maximum snelheid op zijn minst zou worden gerespecteerd.

Volgens anderen gaat dat nog niet ver genoeg. Zij dringen aan op een snelheidsbeperking van 50 km per uur. Het leggen van verkeersdrempels wordt vrij algemeen afgewimpeld omdat dergelijke drempels niet bij de huizen mogen geplaatst worden of anders gaan de trillingen van de voertuigen, die er over rijden, nog beter voelbaar zijn binnenskamers. Het plaatsen van wegversmallingen of as-verschuivingen worden dan weer gezien als mogelijke oplossingen die geen bijkomende trillingen veroorzaken. “En dan liefst met zo van die grote bakken met bloemen in; dan heeft het oog nog wat” droomt een buurvrouw luidop.

Hoe dan ook de bewoners langs de Haltbaan leven met de goede hoop dat het nieuwe gemeentebestuur iets doet aan de verkeersoverlast zodanig dat ze ’s nachts rustig kunnen slapen en overdag met een gerust gemoed hun kinderen zouden kunnen laten buitenspelen.

(N-VA Lierde)