Marktverkenning scenografie/collectiespresentatie stadhuis Geraardsbergen

06-09-2019 10:24
Door de recente plaatsing van een lift in het Oude Stadhuis op de Markt en de verhuis van de diensten naar de verdieping boven het Infokantoor Visit Geraardsbergen, kan de vrijgekomen ruimte op het gelijkvloers een nieuwe bestemming krijgen.

Het College van Burgemeester en Schepenen keurde het voorstel goed om er een museum te maken dat de verschillende collecties van de Geraardsbergse nijverheden, nu gehuisvest in de Collegestraat, groepeert.

Dit is hoe we het zien:

Het huidige toeristisch onthaal, wordt versterkt met een permanente thematische expositie van de Geraardsbergse nijverheden o.m. de schaarse zwarte Chantillykant, de curiositeiten uit de sigaren-, lucifers- en sigarennijverheid en de brouwerijen. 

Naast de permanente collectie, is er ruimte voorzien zodat inwoners kunnen inspelen op aspecten van de collectie (ambachten), themadagen (OMD, erfgoeddag) of feestdagen in Geraardsbergen (Krakelingen, Processie van Plaisance, Dag van de mattentaart,… ). Door inwoners te betrekken, houden we ons erfgoed levend en tonen we dat het geen kwestie is van het verleden alleen maar dat we er deel van uitmaken.

Meer dan een optelsom van de verschillende verzamelingen willen we via de collectie het DNA van Geraardsbergen blootleggen en via tijdelijke expo’s de Geraardsbergenaars verbinden met elkaar en de geschiedenis van hun stad.

De scenografie die we in gedachten hebben biedt maximale aandacht aan de context (samenhang in de collectie, geworteld in Geraardsbergen met verbindingen naar collecties in binnen of buitenland, het verleden als uitgangspunt met een brug naar de toekomst en maatschappelijke evoluties, niet het voorwerp an sich maar de mensen die er zorg voor dragen en het uitdragen), een eigentijdse en toegankelijke benadering (in typografie, wervende teksten..), een doordacht ruimtegebruik en duurzame materialen (hergebruik, verlichting, interactieve presentaties).

Uitgangspunten voor de scenografie zijn:

  • Een beperkte ruimte en een beperkt budget
  • Er is een permanente opstelling met de waardevolle stukken uit de museumcollectie en er is witruimte voor actuele verhalen en wisselcollecties
  • Het gaat over mensen, niet over het voorwerp an sich
  • Multimediale scenografie wisselt expo met fysieke voorwerpen
  • Een deel van de oude stijlvolle expokasten kunnen hergebruikt worden
  • Het is prikkelend als een curiositeitenkabinet voor inwoner en bezoeker, voor jong en oud …

Bij deze willen wij graag de markt verkennen, peilen naar de interesses, nieuwe inzichten opdoen en kijken wat onze mogelijkheden zijn met dit project om dit in een latere fase te kunnen uitbesteden.

Kadert deze opdracht binnen uw vakgebied en toont u interesse in deze uitdagende opdracht? Bent u bereid uw inzichten en uw ideeën voor dit project met ons te delen?

Dan willen wij u graag uitnodigen om de nieuwe locatie samen met ons te bezoeken.

Dit kan in de periode van 30/9/2019 tot 11/10/2019 op afspraak.

Voor meer inlichtingen (afmetingen, foto’s,…) of het maken van een afspraak voor plaatsbezoek kan u contact opnemen met Rina Cosyns 054 43 72 88, rina.cosyns@geraardsbergen.be

(Stad Geraardsberge)