Maarkedal op zoek naar Bijenplekjes

13-09-2019 23:57

Maarkedal op zoek naar Bijenplekjes

Maarkedal zoekt Bijenplekjes! MOW en Natuurpunt maken de gemeente en haar inwoners warm om Bijenplekjes op te starten. Zoek mee naar een plekje waar bijen nectar en stuifmeel vinden, waar ze kunnen nestelen en schuilen, waar geen gif voorkomt, waar een boom voluit mag groeien, waar geen worteldoek of bodemverharding ligt en dat te zien is vanaf de openbare weg, een fietspad of een voetweg, als inspirerend voorbeeld.

Bijenplekjes gezocht

Leden van Milieufront Omer Wattez (MOW) en Natuurpunt maken zich zorgen omdat er nog altijd gif tegen insecten en onkruid gespoten wordt, ook al bezondigt de gemeente zich al enkele jaren niet meer aan die praktijk. Gif, ongeacht of het chemisch of bio is, heeft meestal ongewenste neveneffecten op mensen en dieren.  Ook wordt er dikwijls worteldoek tegen onkruid gelegd, maar daardoor krijgen wilde kruiden die nochtans veel voedsel geven en streekeigen zijn, geen kans. Tegelijk zien we dat bijen en insecten in het algemeen het niet goed stellen bij gebrek aan ecologisch waardevolle plekken. Daarom willen MOW en Natuurpunt mensen, die goed bezig zijn met hun natuur, belonen. Dat kunnen zowel burgers als overheden zijn.

Mogelijke Bijenplekjes zijn gevarieerde bloemperken, bloemenweides, bermen, akkerranden, solitaire bloeiende bomen, boomgaarden liefst met hoogstambomen, groentetuinen, wilde plekjes met spontane begroeiing, begroeide muren, volgroeide graspartijen in het gazon, enz. Solitaire bijen en andere insecten moeten een heel jaar voedsel, zoals nectar en stuifmeel, kunnen vinden. Dat heet de voedselboog. Vandaar dat de eerste bloemen zoals onbehandelde krokussen en andere bloembollen even belangrijk zijn als de bloemen en vruchten van de klimop tijdens de winterperiode.

Niet alleen honingbijen, maar evenzeer verschillende wilde bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen en andere insecten hebben onze steun nodig. Ook zij bestuiven de planten, ze ruimen op en … dienen soms zelf als voedsel voor vleermuizen en vogels. Neem één schakel weg uit de natuur en dat heeft gevolgen.

Vrijwilligers bezoeken en beoordelen de potentiële bijenplekjes. Als ze geschikt bevonden worden, krijgen ze een paaltje met plaatje ‘Bijenplekje’ en een QR-code die naar een website verwijst. Op de website is een overzicht van alle erkende Bijenplekjes en wat uitleg over het specifieke bijenplekje te vinden. Bezoekers kunnen aan de hand van dit kaartje de plekjes bezoeken die hen het meeste aanspreken.

De week van de bij

Tijdens  de Week van de Bij in juni 2020 zullen de Bijenplekjes officieel ingehuldigd worden. MOW en Natuurpunt hopen dat er dan voldoende dekking van Bijenplekjes in alle deelgemeenten zal zijn.

De gemeente geeft haar steun aan het project. Ook het ambachtelijk bedrijf Ohmr steunt het project en zal de tegels ontwerpen en uitvoeren. Natuurpunt zorgt voor de houten paaltjes waar het plaatje en de QR-code op bevestigd wordt.

Wie mee wil werken aan het project, potentiële bijenplekjes wil aangeven of meer inlichtingen over het project wil, kan terecht bij Milieufront Omer Wattez, Dijkstraat 75 in Oudenaarde of op milieufrontomerwattez.be.

 

="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Contactpersonen:

Rita Van de Voorde         –           gsm: 0484 100 380         Tel.: 055 45 66 10

 

Dirk Criel                                          gsm: 0475 450 534         Tel.: 055 45 66 10