'Lierde heeft geen noodplan waarmee de mensen zich kunnen voorbereiden op een black-out' zegt N-VA bij lijstvoorstelling

02-10-2018 10:33
Maandagavond werd in Café 't Karrewiel de Lierdese N-VA lijst voor de komende verkiezingen voorgesteld.
De lijsttrekker is fiscaal advocaat Werner Niemegeers, gevolgd door Immle De Staercke, Karel Bauwens, Wim Janssens, Henriette Habineza, Celine Soens, Geert Naessens, Isabelle Steeman en Guido Librati.
Tevens werd het N-VA programma voorgesteld waarbij naast de thema's veiligheid, beter openbaar vervoer, strijd tegen zwerfvuil, meer kinderopvangplaatsen, inzetten op cultuur en vrije tijd.....ook werd gewezen op het gebrek aan informatie naar de Lierdenaren toe, vooral wat betreft het afschakelplan van de electriciteit.
“Het gemeentebestuur van Lierde laat na om de burgers in te lichten hoe ze zich kunnen voorbereiden op een eventuele afschakeling van de elektriciteit in november. Er is een plan nodig en dat ontbreekt momenteel”, zegt Werner Niemegeers (lijsttrekker N-VA).
Er is volgens Niemegeers een taak weggelegd voor het gemeentebestuur om de Lierdenaren voor te bereiden op een black-out. Niemegeers betreurt dat hij geen enkel initiatief ziet op dat vlak. Nochtans is een afschakeling van de elektriciteit volgens hem veel drastischer dan het licht dat uitgaat of gewoon enkele uren geen tv kunnen kijken. “Alles valt stil”, legt Niemegeers uit. Zo wijst hij op enkele kleine ongemakken als daar zijn de groenten in de diepvries. Die gaan de eerste drie uur niet beginnen ontdooien, maar als de afschakeling lang duurt kan dat wel gebeuren. Moeilijker wordt het als er geen elektriciteit op het net zit en een eventuele inbraak niet kan doorgegeven worden aan de politie. Immers, zal de telefoon nog werken, of de gsm? Op zo’n moment wil een mens ook in geen lift zitten. Dat zijn al wat grotere ongemakken allemaal.
Maar erg kan het pas worden in het verkeer, volgens Niemegeers. Het ligt voor de hand dat het verkeer veel hinder zal ondervinden van een black-out. Niet alleen zullen de verkeerslichten aan drukke kruispunten niet meer werken, zodra de elektriciteit wegvalt gaan de slagbomen aan de spooroverwegen zelfs automatisch toe om veiligheidsredenen (dieseltreinen kunnen immers blijven rijden). Een enorme verkeerschaos is niet denkbeeldig. De vraag stelt zich of er omleidingen kunnen voorzien worden om de mensen nog veilig naar huis te loodsen. En wat als er zich een noodsituatie voordoet? Een brand?  Of een medisch probleem? Gaan de mensen de hulpdiensten kunnen verwittigen? Dat zijn allemaal vragen die nog niet beantwoord zijn; maar waarvoor wel een oplossing kan voorgesteld worden in zo’n noodplan.
 
Naast de problemen bij de afschakeling kunnen er zich ook moeilijkheden voordoen als de elektriciteit weer ingeschakeld wordt, vervolgt Niemegeers : “Aan de mensen moet uitgelegd worden dat zij in geval van afschakeling zelf de hoofdschakelaar thuis zullen moeten uitleggen en dat zij zelf al hun toestellen moet uittrekken. Vervolgens zullen ze moeten wachten totdat er weer spanning op het net zit eer ze hun hoofdschakelaar thuis opnieuw kunnen inleggen. Pas daarna kunnen de huishoudtoestellen weer aangesloten worden”.  Wie dat niet doet riskeert, volgens Niemegeers,  dat anders alle elektrische toestellen verbranden omdat de piekstroom die door de draden komt bij de weder inschakeling van het elektriciteitsnet veel te hoog is. De schade kan aanzienlijk zijn en de mogelijkheid bestaat dat de brandverzekering niet tussenkomt omdat de verantwoordelijkheid bij de eigenaar kan gelegd worden.
Allemaal redenen waarom er dus een plan nodig is volgens Niemegeers. Maar dat plan ontbreekt nu.  Daar moet dringend over nagedacht worden, want de burgers hebben volgens hem net nu dringend die informatie broodnodig zodat ze zich goed zouden kunnen voorbereiden op het onbekende om groter onheil en persoonlijke schadegevallen te kunnen voorkomen. Met zo’n plan kunnen volgens Niemegeers zelfs mensenlevens gered worden. Redenen genoeg vindt hij dat het gemeentebestuur niet mag blijven stilzitten en dat er  werk moet van gemaakt worden.
Niemegeers wil met de N-VA Lierde niet alleen de problemen aanduiden die met een afschakeling kunnen gepaard gaan. Hij wil ook dat er een oplossing geboden als de problemen zich in de nabije toekomst zouden voordoen. De benadering van deze problematiek toont volgens Niemegeers ook aan dat de N-VA Lierde klaar is om deel te nemen aan het beleid : “Wie een politiek mandaat vraagt en krijgt moet kunnen vooruitzien om oplossingen te bedenken voor de problemen die zich gaan voordoen.”
(DD)