Laat Zottegemnaar online mee beslissingen nemen over het beleid

12-09-2019 22:44

Laat Zottegemnaar online mee beslissingen nemen over het beleid

Buurgemeente Herzele ontwikkelde een online inspraakplatform waarbij hun inwoners op een gemakkelijke wijze voorstellen kunnen doen om hun gemeente te verbeteren. Een initiatief dat ook Zottegem ten goede zou komen volgens Louie Van Rijsselberge, gemeenteraadslid voor sp.a – voor Zottegem.

“Verschillende inwoners hebben innovatieve ideeën klaar om onze stad te verbeteren, maar vinden niet altijd de geschikte spreekbuis om ze naar het stadsbestuur over te brengen” steekt Van Rijsselberge van wal. “Men moet al lid worden van een adviesraad of bijvoorbeeld deelnemen aan een buurtvergadering om een bepaalde impact te hebben, wat voor velen al een te grote drempel is. Een online platform waarbij je met enkele muisklikken of via je smartphone je idee kan lanceren is ten eerste een zeer efficiënt en effectief medium en het opent ook een deur naar de inwoners die bijvoorbeeld meer op sociale media actief zijn.”

“In Herzele, maar ook al in Oudenaarde, werd er samengewerkt met Citizenlab, een start-up met al heel wat ervaring in dergelijke applicaties en platformen. Zo is het bijvoorbeeld voor iedereen mogelijk om via deze software voorstellen te lanceren over de stad, deze te bediscussiëren en vervolgens ook te stemmen voor zijn of haar favorieten. Het stadsbestuur kan ook eigen beleidsvoorstellen aftoetsen of nagaan hoe het budget zou moeten verdeeld worden volgens de gebruikers. Het is dus wel duidelijk dat dit meer is dan een online ideeënbusje. Het stimuleert om verder te bouwen op input van andere inwoners of bestaande ideeën uit te dagen, het is als het ware een virtuele gemeenteraad waar alle inwoners hun zegje kunnen doen.”

“Het belang van een doorgedreven participatiebeleid waarbij we de burger échte inspraak geven staat volgens mij meer dan ooit als een paal boven water, we mogen dus wel een versnelling hoger schakelen. Een online platform zoals in Herzele, maar ook al in vele andere steden en gemeenten in de regio, zou naast goed uitwerkte participatie-momenten en sterke adviesraden hiervoor kunnen zorgen. De Zottegemnaar verdient meer inspraak in hoe zijn stad bestuurd wordt en we stellen dan ook aan de gemeenteraad voor om dit verder te onderzoeken. Hopelijk neemt het stadsbestuur burgerparticipatie serieus en investeert ze in een innovatief, online participatieplatform” aldus Louie Van Rijsselberge.

 

(Bron: Louie Van Rijsselberge

Gemeenteraadslid "sp.a - Voor Zottegem")