Klim-Op houdt het netjes

25-04-2019 22:47
Een van de dingen die iedereen belangrijk vindt, is een nette omgeving.  Zwerfvuil is storend in het straatbeeld.  Daar willen wij als school wat aan doen.  Daarom gingen we op donderdag 25 april samen met de leerlingen van het derde en vierde leerjaar op pad in de schoolomgeving. We namen deel aan de zwerfvuilactie van ILVA in samenwerking met het gemeentebestuur.  Gewapend met vuilniszakken en prikkers gingen we de strijd aan met het zwerfvuil.  Jammer genoeg moesten we vaststellen dat er nog steeds heel wat afval te vinden is in de bermen en op straat.  Na onze doortocht waren er geen papiertjes, sigarettenpeuken, blikjes, flesjes,… meer te bespeuren.  Wij hopen dat alle inwoners milieubewuster door het leven zullen gaan.  Iedereen, klein en groot, kan immers zijn steentje bijdragen aan een nette omgeving waar we TROTS op mogen zijn!
(gudc)