Klim-Op deelde Broederlijk Verzoeningsviering in de kerk

06-04-2019 22:48
Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Er is genoeg voor iedereen. Toch leven er mensen in armoede. Basisschool Klim-Op zette zich in voor het goede doel en slaagde erin het mooi bedrag van 2020 EUR te verzamelen. De leerlingen trokken hun stapschoenen aan en zochten gulle sponsors om per kilometer hun steentje bij te dragen. Daarnaast was er een sobere maaltijd met soep, brood en een banaan. 
De opbrengst is bestemd voor de basisschool van Tengeru in Tanzania. In de zomervakantie trekken directeur Jo en zijn gezin naar Tanzania. Hun nichtje Katlijn zet zich daar in voor de plaatselijke school. Vanuit de de lokale gemeenschap werd een weeshuis gebouwd, en sinds kort krijgen de kinderen ook de kans om naar een kwaliteitsvolle school te gaan. Na de vakantie volgt zeker een verslag met foto’s. Klim-Op wil langs deze weg alle leerlingen en hun ouders danken voor hun solidariteit en inzet!
Op weg naar Pasen, werd de schoolweek afgesloten met een sfeervolle verzoeningsviering in de parochiekerk waarbij priester Herbert voorging.
(gudc)