Klim-Op Bavegem ondertekende klimaatcharter

18-06-2019 10:41
De duurzaamheidsambtenaar van de gemeente Leen Backaert en de provinciale MOS-begeleider Wouter De Tandt brachten samen met de Houtemse schepen van Leefmilieu Tim De Knyf een bezoek aan onze school. Directeur Jo Dedeurwaerder tekende het Klimaatcharter. Schepen De Knyf gaf info aan de leerlingen en leerkrachten van het vijfde leerjaar: “De gemeenten en steden in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen hebben een duidelijke doelstelling: 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030. Dat is niet meer zo veraf en het engagement is erg ambitieus. Daar is een stappenplan voor nodig. Met 58 maatregelen en meer dan 300 concrete acties is het klimaatactieplan de weg naar de realisatie van onze lokale klimaatdoelstelling. Alle 13 gemeenten en steden die het klimaatactieplan ‘klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’ ondertekenden, starten dit jaar met een top 20 van meest prioritaire maatregelen. Het betrekken van scholen in het klimaatverhaal én het stimuleren van duurzaam schoolverkeer zijn acties uit die top 20, waarbij onder meer Sint-Lievens-Houtem trekkende gemeente is”.
De leerkracht(en) van het vijfde leerjaar krijgen volgend schooljaar van het projectteam de nodige bagage mee om aan de slag te kunnen rond de thema’s klimaat en mobiliteit.
(gudc)