Kandidaturen Cultuurprijs Lierde 2018

06-12-2018 09:52
De gemeente Lierde stelt jaarlijks een “cultuurprijs” in ter bevordering van cultuur en kunst in Lierde in de meest brede zin. De cultuurdienst wenst een persoon, vereniging of een cultureel evenement respectievelijk wonend, gevestigd of gehouden in Lierde te bekronen die/dat in de referentieperiode een hoogstaande prestatie heeft gebracht op cultureel of artistiek gebied. De prijsuitreiking met happening is voorzien in 2019 in OC de Lier.
Reglement en KANDIDATUUR CULTUURPRIJS 2018 (msword, 32.8 kB) 
KANDIDATUUR CULTUURPRIJS 2018
In te dienen uiterlijk 31 december 2018 bij de Cultuurdienst, Nieuwstraat 21, 9570 Lierde 
of via mail aan cultuur@lierde.be
(Gemeente Lierde)