Jobstudenten en monitoren speelpleinwerking zomer in Zottegem

19-04-2019 10:26
De jeugddienst zorgt voor de uitvoering van het jeugdbeleid van de Stad Zottegem. Dit betekent onder andere het organiseren van de speelpleinwerking.
Om te kunnen voorzien in deskundige begeleiding worden zowel jobstudenten als monitoren aangeworven.
Het College van burgemeester en schepenen gaat dan ook over tot een selectieprocedure voor het werven van pleinverantwoordelijken, animatoren met ervaring en begeleiders vooropvang speelpleinwerking voor de zomervakantie 2019.
Solliciteren kan door:
het volledig ingevulde sollicitatieformulier uiterlijk op 29 mei 2019 om 12 uur, tegen ontvangstbewijs, te overhandigen aan de dienst "Personeel & Organisatie”, Administratief Centrum, Gustaaf Schockaertstraat 7 – 4de verdiep te 9620 Zottegem. De dienst is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, telkens vanaf 9 uur tot 12 uur.
het volledig ingevulde sollicitatieformulier op te sturen via e-mail naar vacature@zottegem.be uiterlijk op 29 mei 2019 om 12 uur.
(Stad Zottegem)