Installatie nieuwe gemeenteraad Oosterzele

01-02-2019 11:42
Op zondag 14 oktober l.l. kozen de Oosterzelenaren een nieuwe gemeenteraad.
Op maandag 28 januari 2019 werd deze nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
In de nieuwe gemeenteraad zetelen 10 vrouwen en 13 mannen. Tien raadsleden zetelen voor het eerst in de Oosterzeelse gemeenteraad.
De raadsleden kiezen een nieuwe voorzitter: Hilde De Sutter neemt deze taak voor haar rekening .
Samenstelling gemeenteraad/Raad voor maatschappelijk welzijn
Naam
Partij
Lid Politieraad
Van Durme Johan
CD&V
 
De Groote Jean Marie
CD&V
 
Verspeeten Wilfried
CD&V
 
Meuleman Christ
CD&V
 
De Turck Els
CD&V
 
De Smet Guy
Open Vld plus
 
Vermeiren Filip
CD&V
x
Schamp Carine
Open Vld plus
 
Michiels Filip
Open Vld plus
x
Verdonck Marleen
CD&V
 
Fermon Pascal
Open Vld plus
 
De Sutter Hilde
CD&V
 
De Gusseme Ruben
Open Vld plus
 
Gerbosch Roswitha
Groen
 
De Vos Linda
CD&V
 
Pien Kaat
Open Vld plus
 
Van Hecke Ann
Open Vld plus
 
Van Hoorde Louise
Open Vld plus
 
Keymeulen Pieterjan
CD&V
 
Cottenie Orville
N-VA
x
Evelien Roelekens (vervangend gemeenteraadslid voor Elsy De Wilde)
CD&V
 
Van Der Heyden Simon
Groen
 
Logghe Jeroen
Groen
x
Noot: Raadslid Wilfried Verspeeten zal na een maand afstand nemen van zijn mandaat en vervangen worden door Evelien Roelekens. Op dat moment neemt Elsy De Wilde haar mandaat weer op.  Vanaf dan zal de gemeenteraad 12 mannen en 11 vrouwen tellen.
Samenstelling college van burgemeester en schepenen
Johan Van Durme legde op 18 januari l.l. zijn eed als burgemeester af. De raadsleden vaardigen vijf schepenen af die het dagelijks bestuur van de gemeente zullen waarnemen. Zij leggen de eed af in handen van de burgemeester. De bevoegdheidsverdeling werd vastgelegd op dinsdag 29 januari.
Tijdens de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn legde Els De Turck de eed af als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).
Samenstelling BCSD
Naam
Partij
De Smet Marc
CD&V
Gerbosch Roswitha
Groen
Haesebeyt An
Open Vld plus
Van De Voorde Nele
N-VA
Van Grembergen Geert
Open Vld plus
Verspeeten Wilfried
CD&V
Noot: Marc De Smet neemt zijn mandaat op tot eind 2021; daarna wordt hij vervangen door Barbara Stubbe.
(gudc)