Inschrijven vrijetijdsactiviteiten vanaf nu online – infomomenten voor opvang Het Vinkemolentje

27-08-2019 20:53

De dienst Sport en Jeugd organiseert jaarlijks heel wat vrijetijdsactiviteiten zoals speelpleinwerking, grabbelpas, sportkampen, opvang Het Vinkemolentje, …; vanaf nu kunnen ouders hun kinderen online inschrijven voor deze activiteiten. Daarvoor werkt Oosterzele nu samen met i-school. Ook voor de registratie van de voor- en naschoolse opvang en de opvang op woensdagmiddag wordt i-school gebruikt.

 

Voordat een kind kan ingeschreven worden voor een activiteit of voor de opvang, is het noodzakelijk dat het vooraf geregistreerd is. Dat kan via www.i-school.be/oosterzele/registreren. Na de registratie ontvangen de ouders een login waarmee ze hun kind online op www.i-school.be/login kunnen inschrijven voor deze activiteiten

Opvang op schooldagen

Indien een kind in groot-Oosterzele schoolloopt, is het verplicht het kind te registreren in I-school. Dat is nodig voor het geval een kind onverwacht in de opvang moet blijven. Is een kind niet geregistreerd en is het toch aanwezig in de opvang, dan betalen de ouders het maximale verblijf voor die dag. Vooraf online inschrijven is niet nodig; de kinderen moeten wel aan- en afgemeld worden bij de begeleider op school.

Deelnemen aan de woensdagnamiddag- en vakantieopvang in Het Vinkemolentje (niet voor de eerste keer)

Ouders van kinderen die al in Het Vinkemolentje verbleven, kregen per e-mail de nodige documenten. Zij registreren hun kind(eren) via www.i-school.be/oosterzele/registreren. Na de registratie ontvangen de ouders een login waarmee ze hun kind online op www.i-school.be/login kunnen inschrijven voor de opvang.

Voor de eerste keer deelnemen aan woensdagnamiddag- en vakantieopvang in Het Vinkemolentje

Ouders brengen online registratie in I-school in orde op www.ischool.be/oosterzele/registreren. Daarna kunnen ze inloggen via www.i-school.be/login en zich inschrijven voor een infomoment bij de dienst Sport en Jeugd. Daar krijgen ze meer uitleg over de werking van Het Vinkemolentje, ondertekenen ze de schriftelijke overeenkomst en nemen ze kennis van het huishoudelijk reglement. Hierna kunnen de kinderen deelnemen aan de woensdagnamiddagopvang en vakantieopvang.

De infomomenten vinden plaats op:

-                                                                                       woensdag 28 augustus om 19.30 uur

-                                                                                       maandag 2 september om 19.30 uur

-                                                                                       woensdag 11 september om 19.30 uur

-                                                                                       maandag 23 september om 19.30 uur

-                                                                                       maandag 4 november om 19.30 uur

-                                                                                       woensdag 20 november om 19.30 uur

-                                                                                       maandag 6 januari 2020 om 19.30 uur

Voordelen van i-School voor de ouders

-         Ouders kunnen zelf de gegevens van hun kinderen beheren.

-         Het is mogelijk online in te schrijven, te betalen en te annuleren voor sportkampen, speelplein, Vinkemolentje en grabbelpas; een verplaatsing is niet meer nodig.

-         De formulieren voor het ziekenfonds en fiscale attesten kunnen online opgevraagd worden.

-         Ouders hebben op elk ogenblik een zicht op de facturen en de deelnames van hun kinderen aan opvang en activiteiten.

-         Het is mogelijk om via i-School te communiceren met de dienst Sport en Jeugd en documenten op te laden.

 

Schepen voor Sport en Jeugd Elsy De Wilde: “We zijn tevreden nu ook een online inschrijvingsplatform voor onze vakantie- en opvanginitiatieven te kunnen aanbieden. Ouders hoeven niet meer te komen aanschuiven tijdens de inschrijvingsdag maar kunnen vanaf nu alles van op afstand regelen. Uiteraard blijven we ook denken aan inwoners die geen pc of internet ter beschikking hebben: zij kunnen nog steeds terecht bij dienst Sport en Jeugd of kunnen gebruikmaken van de computers in onze bib.”

(gudc)