Infoavond duurzaam energieverbruik en groepsactie stookolietanksanering.

03-06-2019 10:47
Plant u een omschakeling van stookolie naar aardgas of een andere warmtebron? Of bent u al omgeschakeld, maar is uw stookolietank nog niet gesaneerd? Doe dan mee aan onze tankslag en laat uw ondergrondse of bovengrondse tank saneren tegen de beste voorwaarden.
Waarom saneren? 
De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik wordt gesteld, geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld moet worden door een erkend tanktechnicus. Oude stookolietanks bevatten immers vaak nog olieresten en kunnen roesten en doorlekken. Dit houdt een ernstig risico in voor bodem en grondwatervervuiling. Een niet-gesaneerde tank houdt ook een financieel risico in want de eigenaar moet instaan voor de kosten van bodemsanering. Bovendien moet je bij verkoop van je woning met een attest kunnen bewijzen dat de tank correct gesaneerd werd. Meer info over de saneringsverplichting vind je op de website van de Vlaamse overheid.
Samen saneren! 
Samen met 20 aangesloten gemeenten organiseert SOLVA een groepsproject stookolietanksanering voor particulieren. Een groepsactie laat immers betere voorwaarden toe. In deze editie heeft de firma All-In service uit Eke de wedstrijd gewonnen, en kon zowel voor bovengrondse als ondergrondse tanksaneringen de scherpste prijzen aanbieden. Bovendien beperken ze de milieu-impact van de saneringswerkzaamheden door te werken met bioschuim voor het opvullen van oude tanks en door het beperken van de transportbewegingen.
Deze groepsactie loopt van 1 augustus 2018 tot 31 december 2019, met de mogelijkheid tot verlenging.
Elke inwoner kan zo meteen een offerte aanvragen via www.solva.tanksaneringen.be of All-in Tank Service bellen voor meer info op het gratis nummer 0800 111 24. 
Overschakelen op een andere energiebron? 
Stookolie neemt nog steeds een belangrijke plaats in als energiedrager voor verwarming. Dat is geen goede zaak voor het klimaat. Ook aardgas is een fossiele brandstof, maar de CO2-uitstoot van stookolieverbranding ligt 25% hoger dan bij aardgasverbranding. De omschakeling van stookolie naar aardgas of een andere minder vervuilende energiebron is daarom een logische keuze, niet enkel voor het klimaat, maar ook voor uw gezinsbudget. Bovendien komt bij het gebruik van aardgas minder zwavel en fijn stof vrij wat ook de luchtkwaliteit en de leefbaarheid ten goede komt.
Infosessies over de beste manier om je huis duurzaam te verwarmen 
In juni, september en oktober organiseren SOLVA en Fluvius op verschillende plaatsen regionale infosessies over duurzaam energieverbruik en geschikte energiebronnen voor verwarming. Experten vertellen u hoe u energie kan besparen, of en hoe u concreet kan aansluiten op het aardgasnet en aan welke voorwaarden u uw stookolietank kan laten saneren.
Deze infosessie gaan door op
11.06.2019 Zottegem - Zaal Rhetorica - Hospitaalstraat 20 
24.09.2019 Aalst - CC De werf - Molenstraat 51 
26.09.2019 - Oudenaarde - CC De Woeker - De Woeker 3 
03.10.2019 - Ninove - CC De Plomblom - Graanmarkt 12 - 9400 Ninove 
Inschrijven voor deze infosessies kan via www.benoverenmetgas.be of via de milieudienst van uw gemeente.
Voor vragen contacteer :
Milieudienst Lierde 
Nieuwstraat 19 
9570 Lierde 
055/43.10.25 
milieudienst@lierde.be 
(Gemeente Lierde)