ILvA wil in 2021 gele zakken vervangen door afvalcontainers

08-10-2019 10:55

Als het van de Intercommunale Land van Aalst (IlvA) afhangt, verdwijnen de gele zakken uit het straatbeeld. In 2021 zouden grijze containers in de plaats komen voor het ophalen van het restafval. Dan zou elke inwoner van de ILvA-regio per kilo afval betalen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

“Het is inderdaad ons voorstel om in alle aangesloten steden en gemeenten de gele zakken voor de restfractie te vervangen door een grijze container”, zegde ons Tina Verraes, communicatieverantwoordelijke van ILva. “Die containers zullen een chip bevatten met de adresgegevens van de bewoners of gezinnen. Bij de ophaling wegen we het restafval en je betaalt per kilogram. Dat zal ook voor de GFT-containers gelden.”

Momenteel is het aan de steden en gemeenten om zich uit te spreken over de invoering van dit zogenaamd diftar-systeem. Dat staat voor ‘geDIFferentieerd TARief’. Tina Verraes: “We hanteren hier het principe ‘de vervuiler betaalt’. Als je minder meegeeft, betaal je ook minder. Nu is dat niet zo. Een gele zak kost € 2, ongeacht of je er 4 kg restafval of de maximale 15 kg insteekt. Met de container betaal je effectief per kilo afval dat je meegeeft.”

Sluikstorten

Of dit het sluikstorten niet in de hand zal werken? “Dat verwachten wij niet. In Oosterzele werken wij al met die afvalcontainers sinds 1 januari 2018 en we merken daar geen verschil. We luisteren ook bij de andere intercommunales, die een dergelijk systeem hanteren. Ook daar is er geen verband vastgesteld tussen sluikstorten en het invoeren van die containers.”

Hoe duur het nieuwe systeem zal uitvallen, is nog niet concreet. “Eerst spreken de steden en gemeenten zich hierover uit. Als zij beslissen om het in te voeren, zullen we daarover meer kunnen communiceren met de exacte gegevens.”

Info: Intercommunale Land van Aalst.

MLI - Ninofmedia