Herzele, Deinze en Sint-Niklaas ondertekenen het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen

28-09-2018 10:57

Op woensdag 3 oktober 2018 ondertekenen drie lokale besturen: Deinze, Herzele en Sint-Niklaas het Europees Charter Participatieve Democratie in Ruimtelijke Planningsprocessen.

In dit Charter worden de principes van participatieve democratie in ruimtelijke planningsprocessen geconcretiseerd. De Provincie ziet participatie als essentieel onderdeel van ruimtelijke planning en onderschreef dit charter al in maart.

Deinze, Sint-Niklaas en Herzele geven nu als eerste gemeenten gehoor aan de oproep van de Provincie Oost-Vlaanderen aan alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten om haar voorbeeld te volgen. 

De drie lokale besturen lichten tijdens een persmoment elk via een creatieve pitch toe hoe ze participatie toepassen binnen hun ruimtelijke planning. Daarna vindt de ondertekening van het Charter plaats.

Praktisch
Wanneer: woensdag 3 oktober 2018 vanaf 11 uur

Waar: Provinciehuis (Lefèvrezaal), Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

Programma

  • 11-11.10 uur:          Verwelkoming en inleiding door gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning
  • 11.10-11.15 uur:     Toelichting door Joris Scheers, voorzitter van ECTP-CEU (European Council of Spatial  Planners) over  het Europees Charter
  • 11.15-11.30 uur:     Drie creatieve pitches over participatie binnen ruimtelijke planning in Deinze, Herzele en Sint-Niklaas  
  • 11.30-11.40 uur:    Ondertekening charter door burgemeester Jan Vermeulen (Deinze), Jan Van Damme, schepen van stedenbouw (Herzele), Marijke Henne, schepen voor stedelijk basisonderwijs en kinderopvang, wonen, inburgering en participatie (Sint-Niklaas) en Joris Scheers, voorzitter van ECTP-CEU 
  • 11.40-11.50 uur:    Vragen van de pers
  • 11.50-12.15 uur:    Mogelijkheid tot interviews
(Prov O-Vl)
 
  • (Prov O-Vl)