Herstellingswerken natuursteenverharding Kerkkouterstraat

03-04-2019 21:00
Maandag 8 april start aannemer De Moor met herstellingswerken aan de natuursteenverharding op diverse plaatsen in de Kerkkouterstraat in Bavegem, in de zone tussen Kerkkouterstraat 53/55 t.e.m. kruispunt Hoge Hellesemweg 4 – Sint-Antoniusstraat 7 – Kerkkouterstraat 44.
De werken worden opgesplitst in 2 fasen:
Fase 1: Paasvakantie (8-19 april 2019)
Gedeelte op het kruispunt Hoge Hellesemweg – Kerkkouterstraat – Sint-Antoniusstraat en werken langs de zijde van de onpare huisnummers van de Kerkkouterstraat tussen beek en kerk.
  • Kerkkouterstraat zal afgesloten worden ter hoogte van huisnummer 44. De straat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer en er zal een keerpunt voorzien worden ter hoogte van de parkeerstroken aan huisnummer 44.
  • Hoge Hellesemweg wordt afgesloten ter hoogte van huisnummer 4. Tweerichtingsverkeer is mogelijk.
  • Lege Hellesemweg wordt afgesloten ter hoogte van het kruispunt met de Kerkkouterstraat. Tweerichtingsverkeer is mogelijk.
  • Het gedeelte van de Kerkkouterstraat tussen de Sint-Antoniusstraat en de Benedenstraat blijft open voor doorgaand verkeer, dat zal geregeld worden door middel van verkeerslichten.
  • De Molenbeekstraat wordt tijdelijk enkele richting vanaf Kerkkouterstraat richting Hoogkouterstraat
Fase 2: Zomervakantie (1-12 juli 2019)
Gedeelte langs de zijde van de pare huisnummers van de Kerkkouterstraat tussen beek en kerk.
  • Het gedeelte van de Kerkkouterstraat tussen de Sint-Antoniusstraat en de Benedenstraat blijft open voor doorgaand verkeer, dat zal geregeld worden door middel van verkeerslichten.
  • De Molenbeekstraat wordt afgesloten aan het kruispunt met de Kerkkouterstraat. Tweerichtingsverkeer is mogelijk.
  • Kerkkouterstraat vanaf Wettersesteenweg tot kerk, Hoge en Lege Hellesemweg zijn open voor alle verkeer volgens de huidige verkeersregels.
De bewoners van de Kerkkouterstraat, Lege en Hoge Hellesemweg kunnen na 19 uur de avond vóór de huisvuilophaling, de restfractie, papier en karton, glas, GFT of PMD, zoals gewoonlijk buiten zetten. De aannemer zal elke fractie naar een verzamelpunt brengen waar het door de ophaaldienst kan opgeladen worden.
Bewoners die beroep doen op hulpverleners, verwittigen deze best vooraf dat er in de zone van de werken niet kan geparkeerd worden van 8 april tot en met 19 april 2019. De volledige werkzone zal parkeervrij zijn.
De aannemer zal de weg opnieuw open zetten en de signalisatie weghalen op vrijdag 19 april 2019.
Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot de aannemer of de technische dienst van de gemeente, elke werkdag van maandag t.e.m. donderdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur op T 053 60 72 20 of via christa.depauw@sint-lievens-houtem.be.
(gudc)