Herdenkingsdag voor ‘Patje’ De Schrijver

15-03-2019 10:06
De Ninoofse scouts herdenken hun overleden vriend en akela Patrick De Schrijver. 'Patje' kwam in 1997 om bij een verkeersongeval. Enkele vrienden van toen besloten om hem op 23 maart 2019 op een gepaste, waardige manier te herdenken.
Zaal ‘Berg en dal’ 1997. De scoutsgroep VVKS Ninove hield er zijn jaarlijks eetfestijn. Als een donderslag bij heldere hemel bereikte hen het droeve nieuws dat hun akela Patrick De Schrijver in de nacht van zaterdag op zondag was omgekomen in een verkeersongeluk.
Zijn vrienden van toen getuigen: “Van de kleinste kapoen tot de oudste voortrekker was de gehele groep in diepe rouw. Patje had immers voor ieder van ons een speciale plaats in ons hart. Onze akela, takleider van de welpen, was voor zijn welpenhorde een begeesterende figuur: nagenoeg alles wat hij deed was in functie van ‘zijn wolfkes’. Onvergetelijke kampen, een lokaal helemaal ingericht met scenes uit het Jungleboek. Onder Patjes leiding kende de horde een ongekende bloei.”
Voor de oudere takken was Patjes huis in de Fernand Tavernestraat een tweede thuis: “We mochten er ravotten, van zijn stripcollectie genieten en met gewichten sleuren in z’n fitnesszaal. Kwam Patricks moeder over de vloer, dan wisten de kleinsten onder ons dat hun broekzakken te klein waren om alle snoep in weg te steken. De naam van onze scoutsleider/paracommando blijft naklinken, zelfs jaren na zijn dood. In 2018 zou onze makker 50 jaar geworden zijn.”
Herdenkingsdag
Enkele vrienden van toen willen hem op 23 maart op gepaste wijze herdenken. “Tijdens de voorbereidingen hebben we heel wat contacten opgehaald, maar helaas lukte het ons niet om iedereen van zijn vrienden en kennissen te bereiken. Via deze weg willen we dan ook een warme oproep doen om ons die dag te vergezellen en zo de herinnering aan Patrick levendig te houden.”
Afspraak zaterdag 23 maart 2019 om 14 uur in de Vestbarm, ter hoogte van de vroegere scoutslokalen, voor een stevige wandeling langs Ninoofse wandelwegen.
Het officiële gedeelte start om 17 uur op de parking aan het Vestbarmstraatje, achterkant OLV-Hemelvaartkerk, voor een rustige wandeling. Langsheen symbolische plaatsen brengen ze Patje hulde met passende liederen en anekdotes, om te eindigen aan zijn laatste rustplaats op het kerkhof in Ninove.
Aansluitend, rond 19.30 uur, verwachten de organisatoren jullie in de huidige scoutslokalen (Huifkarweg Ninove) om met een natje en droogje Patje te herdenken.
Iedereen is vrij om in te springen volgens de dagorde! Je kunt ter plekke een vrije bijdrage schenken als deelname in de onkosten. Een scoutsuniform hoeft niet, maar mag natuurlijk.
Info: wil je aanwezig zijn? Stuur een bericht via het Facebook event ‘Patje 50! 1968 – 2018’ of via brunogrigis@hotmail.com met vermelding van het aantal deelnemers.
MLI -  Ninofmedia
Foto Giovanni Neckebroeck