Heeft Ninove voldoende sociale woningen?

10-10-2019 10:38

”Een heel goed debat”, was de conclusie van gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) na afloop van een open discussie in de Ninoofse gemeenteraad van 12 september. Alle partijen gaven daarin hun standpunt weer over de sociale woningbouw in Ninove.

We geven de reacties en de standpunten van de verschillende partijen in de gemeenteraad hieronder beknopt weer. Uiteraard zullen alle partijen hierop dieper ingaan bij de bespreking van de meerjarenplanning 2020-2014 op het einde van dit kalenderjaar.

De N-VA pleit ervoor om de komende 5 jaar een bouwstop in te voeren voor sociale woningen, behalve voor projecten die al op stapel staan. Geen nieuwbouw starten, maar focussen op renovatie.

Voor Forza Ninove is de kwaliteit van die woningen ondermaats, zelfs onaanvaardbaar. Er blijft een nijpend tekort met een wachtlijst van ± 750 aanvragers. De uitbreiding van het aantal sociale woningen is dus nodig. Tegelijk is renovatie belangrijk om de kwaliteit van de bestaande woningen te verhogen.
Een effectieve test op de basiskennis van Nederlands moet een van de voorwaarden zijn. De mensen uit Ninove zelf moeten voorrang krijgen, want nu zijn het vooral de nieuwkomers, die de sociale woningen betrekken. Met sociale getto’s tot gevolg. Liever dus sociale woningen binnen de bestaande bebouwing realiseren om tot een goede sociale mix te komen.


Samen ziet sociale huisvesting als een belangrijk element in de bestrijding van de armoede. Vervangingsnieuwbouw en verdichting zijn hierbij ook aan de orde om de capaciteit te verhogen. De bestaande oudere wijken waren gericht op grote gezinnen; nu zijn dat nieuwkomers met doorgaans meerdere kinderen. De focus moet meer liggen op alleenstaanden, eenoudergezinnen en koppels. De komende jaren staan heel wat nieuwbouwprojecten in de steigers.
Een lokale binding bij de uitwerking van een voorrangsregeling is belangrijk, net als de taalvereiste waarvoor nu enkel een inspanningsverbintenis geldt. Voor dat laatste is het kijken naar de Vlaamse regering. Een lokaal toewijzingsbeleid moet opletten voor teveel uitzonderingen en voorrangsregels en een evenwicht zoeken tussen rechtvaardigheid en transparantie.

Voor Open VLD is een bouwstop niet aan de orde wegens de lange wachtlijsten. Een woonmix is daarbij het ideaal. Netheid in de woonwijken is ook de verantwoordelijkheid van de bewoners. Renovatie is evenzeer belangrijk, al is nog niet duidelijk of het budget daarvoor vanuit de stad moet komen.
Financiële criteria inbouwen bij de toewijzing zou kinderarmoede kunnen wegwerken, al is hierbij zoeken naar de juridische haalbaarheid.

De hele discussie kan je herbekijken via onze opname van het debat.

MLI  -  Ninofmedia