Een feestzaal van 900.000 eur...Open Vld Lierde reageert

16-09-2019 23:37
Vandaag stond de nieuwbouw van een gemeentelijke feestzaal, in de volksmond het zaaltje van ‘Meeke Mol’, op de agenda van gemeenteraad. Kostenplaatje ruim 900.000 euro. De Open Vld-fractie kondigt alternatief aan en stelt voor om het kerkgebouw van Sint-Maria-Lierde te herbestemmen.
Het voorstel van VoorLierde stond in hun verkiezingsprogramma en werd afgelopen weekend ook bekendgemaakt via de lokale media. Vandaag werd het punt behandeld op de gemeenteraad. De Open Vld-fractie boog zich over het voorstel en is verbaasd. Het gemeentebestuur wenst voor dit project opnieuw beroep te doen op SOLVA, die alvast een raming maakte van de kosten: een klein miljoen euro.
Kerkgebouw als centrale plaats
Open Vld Lierde vindt dit een verkeerde keuze en ziet liever de Maria-Magdalena Kerk een andere invulling krijgen. Fractieleider Melissa Dooms: “Wij kunnen niet ingaan op het voorstel van de burgemeester omwille van verscheidene zaken. De kostprijs is de grootse remmer. SOLVA voorziet de bouwkost op 615.000 euro, exclusief BTW, erelonen en andere kosten die al snel oplopen tot ruim 900.000 euro. Daarnaast ligt de feestzaal op minder dan 100 meter van de kerk op het dorpsplein van Sint-Maria-Lierde. Deze kerk wordt nu enkel nog gebruikt voor occasionele vieringen waarvan het bestuur voor het einde van deze legislatuur opnieuw moet beslissen over het gebruik ervan. Het is nu de kans om te investeren in een mooi herbestemmingsproject in de kerk. Waarom dan opnieuw kiezen voor nog een extra zaal die ons een klein miljoen euro zal kosten?”
Open Vld Lierde haalt ook de slechte ligging van de zaal aan. “Bezoekers zijn bijna verplicht te parkeren op het plein en tevens genoodzaakt om de openbare weg te gebruiken om de zaal te betreden. Zeker voor mindermobiele personen is dit een ramp. Een nieuwbouw met twee mindervaliden parkings verandert dit niet”, licht Melissa Dooms toe.
Ook gemeenteraadslid Mieke Van De Pontseele reageert onthutst. “Onze gemeente telt reeds verschillende zalen, al dan niet privé. Sint-Maria-Lierde heeft naast OC de Lier ook nog de parochiezaal in de Kappelestraat ter beschikking, 280 meter verwijderd van de huidige gemeentelijke zaal. Is het dan noodzakelijk om een klein miljoen euro te investeren in een nieuwe zaal? Investeren we dan niet beter in andere zaken, zoals een goed wegenbeheer?”
Open Vld Lierde wijst er tenslotte op dat uit hun deur aan deur enquête die in de zomer van 2018 werd afgenomen, bleek dat 87% van de Lierdenaren een respectvolle herbestemming van de kerken wenst. “Het is jammer dat het gemeentebestuur hier geen rekening mee houdt. We kunnen begrijpen dat
VoorLierde zijn verkiezingsbelofte wil waarmaken, zegt Melissa Dooms, maar dit is geen doordachte manier om met belastingsgeld om te gaan”.
“Wij stellen de Sint-Maria-Magdalena kerk voor als optimale plaats voor een extra polyvalente zaal in Sint-Maria-Lierde en dit omwille van de grote meerwaarde die het bestaand gebouw kan bieden naar de inwoners toe. Het is tevens een véél veiligere omgeving voor bezoekers én de kerk is reeds geschikt voor mindervaliden. Het is een uitgelezen kans om het kerkgebouw terug een centrale plaats te geven in de gemeenschap. Wij kiezen hiervoor”, besluit Melissa Dooms.
Het gemeentebestuur weigert om deze piste nog maar te bekijken en lacht de bezorgdheden rond de financiële impact van dit project weg. 
(MD)