Handelaars betrekken bij corona-relance plan // Sp.a Geraardsbergen neemt enquête af bij lokale handelaars

13-05-2020 21:26
Op 18 maart kondigde het stadsbestuur aan, 400.000 euro aan maatregelen te nemen om de lokale handelaars te ondersteunen. “Dit is een goede zaak!” zegt De Bock. Echter 2 maand na datum, is er nog geen enkel concreet plan opgemaakt door het schepencollege van Open VLD en CD&V over hoe ze de middelen zal gaan besteden. “Dit daarentegen is absoluut geen goede zaak! Er moet schot in de zaak komen om lokale handelaars te ondersteunen, dit is een kans om  hen te betrekken in het proces. Afgelopen dagen werd pijnlijk duidelijk dat onvoldoende afstemming met handelaars ernstige gevolgen kunnen hebben.” stelt De Bock. 

Er bereiken ons heel wat verontrustende signalen van heel wat handelaars uit Geraardsbergen. Ze vragen duidelijkheid, actie maar vooral inspraak.
“Het getalm van het schepencollege biedt de unieke kans om de handelaars te bevragen en met hen verschillende opties af te toetsen. Verschillende handelaars gaven aan dat dit  tot op heden nog niet is gebeurd. Niet door het stadsbestuur, noch door belangenorganisaties als UNIZO.” Verduidelijkt De Bock.
 
“Het is logisch dat belangenorganisaties zoals Unizo en het Verenigd Handelscentrum, nog geen bevraging konden organiseren. Zij braken de afgelopen weken immers het  hoofd over de veilige de heropstart van de activiteiten.” reageert  De Bock begripvol.
 
De stad heeft nog niet heeft gepeild bij de lokale handelaars van Geraardsbergen.
“We dienen nu in te grijpen om onze lokale handelaars te ondersteunen. Deze meerderheid mag bij dit dossier ook niet treuzelen waardoor de injectie zijn doel voorbij zou streven Daarom besloot sp.a Geraardsbergen om een annonieme online-enquête af te nemen bij onze lokale handelaars” motiveert De Bock, het belang van de enquête.
 
Sp.a Geraardsbergen wil de stad én vooral de kleine zelfstandigen graag helpen bij de opmaak van dit relanceplan.  “Een investering van 400.000 euro is een stevige maar ook een beperkte kapitaalinjectie. Het is zaak om de gereserveerde middelen goed in te zetten en slim te investeren. Deze enquête is voor het schepencollege van Open VLD en CD&V, een opportuniteit om de handelaars beter te kunnen ondersteunen. We hopen dan ook dat men deze kans ten volle grijpt om een goed en breed gedragen relanceplan op te maken. ” besluit De Bock.
 
Je kan de enquête terugvinden via:
https://forms.gle/ERvSsWGpJngXeofL6  en via sociale media van sp.a Geraardsbergen.
(SDB)