Gratis Lierdepas geeft voortaan 50% korting i.p.v. 25% !

30-03-2019 10:43
De Lierdepas is een kortingskaart waarmee personen met een bescheiden inkomen een korting kunnen verkrijgen op culturele en vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke dienst sport, cultuur, jeugd, senioren en bibliotheek. Voor een activiteit betaalt de gebruiker op vertoon van zijn Lierdepas een aangepast tarief afhankelijk van de activiteit.
Doel is dat mensen met lagere inkomsten kunnen deelnemen aan activiteiten van deze gemeentelijke diensten, zodat zij mee(r) deelnemen aan het sociaal leven. 
Inwoners van Lierde die behoren tot één van volgende groepen komen in aanmerking:
- Rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming / omnio-statuut 
- In budgetbeheer zijn of onder collectieve schuldenregeling
Wie denkt in aanmerking te komen, kan aangevragen via de sociale van het OCMW-Lierde alsook via de diensten sport, jeugd of cultuur.
De pas kan op elk moment in het jaar aangevraagd worden en is geldig gedurende het lopende kalenderjaar.
De pas is strikt persoonlijk en wordt per volwassen gezinslid/ gerechtigde afgeleverd. 
De Lierdepas is gratis!
(Gemeente Lierde)