GO! atheneum Zottegem - eerstesteenlegging nieuwbouw

29-11-2019 21:05
Na maanden van voorbereidende werken vond vandaag op de campus van het KAZ de eerstesteenlegging plaats van het nieuwe en vernieuwende schoolgebouw.
Het nieuwbouwproject van ongeveer 4.400m² komt op de plaats van de oude betonnen paviljoenen. Het kreeg zijn uitzonderlijke vorm door een intense samenwerking tussen de befaamde Deense Rosan Bosch Designstudio en architectenbureau B2Ai. Het bouwbedrijf Alheembouw staat in voor de realisatie.
Het gebouw moet de nodige ruimte bieden aan het steeds groeiend aantal leerlingen en zal de vol- ledige basisschool en de eerste graad van het secundair onderwijs herbergen. Daarnaast voorzien de architecten in het gebouw onder meer een atrium, een didactische keuken, een theaterruimte en een turnzaal. Ook de buitenomgeving ondergaat een hele metamorfose. Er komt onder meer een speelstraat en een buitenklas. De ingebruikname is gepland voor januari 2021.
Deze nieuwbouw gaat hand in hand met de invoering van een vernieuwende pedagogische aanpak. Een aanpak die weliswaar niet nieuw is binnen Scholengroep 20, het schoolbestuur waar de Zottegemse GO!-scholen deel van uitmaken. De 1OK!-klas en de KAZ-klas, het AGORA-project in verschillende GO! scholen in Zuid-Oost-Vlaanderen zijn allemaal voorbeelden van het vernieuwend onderwijs waar Scholengroep 20 voor staat. Vanuit de overtuiging dat leerlingen niet gemaakt zijn om een hele dag stil te zitten en te luisteren naar een leerkracht die vooraan in de klas doceert, voorzien deze scholen dynamische, interactieve ruimtes waarin de leerlingen hun eigen leerproces in handen nemen en zelfstandig leren werken. De leerkracht treedt hierbij op als coach.
Isabelle Truyen, algemeen directeur van Scholengroep 20 bevestigt dit: “Dit nieuwbouwproject draait niet enkel om het mooie design, het is vooral een instrument om onze vernieuwde pedago-gische aanpak mee vorm te geven. De samenwerking met de Rosan Bosch Studio is voor ons een hele eer. Dit architectenbureau heeft al fantastische projecten gerealiseerd over de hele wereld.”
Ook de afgevaardigd bestuurder van het GO!, Raymonda Verdyck is zeer enthousiast over de nieuw-bouw en de innovatieve pedagogische aanpak die daarmee gepaard gaat: “Het GO! wil een voortrekkersrol opnemen in de noodzakelijke vernieuwing van ons onderwijs. Dit project is een gedroomd voorbeeld van hoe een prachtig, nieuw gebouw de leerlingen en de leerkrachten zal stimuleren om op een heel andere manier naar onderwijs te kijken.”
(gudc)