GEZOCHT: Kandidaten voor de milieuraad Lierde

06-03-2019 10:47
De gemeentelijke milieuraad wordt om de zes jaar opnieuw samengesteld. Dat gebeurt telkens in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeentelijke milieuraad bespreekt voorstellen tot verbetering, behoud en herstel van het leefmilieu, de natuur en het landschap.
We nodigen de bewoners, alsook verenigingen en organisaties die op het grondgebied van onze gemeente regelmatig activiteiten houden, uit om kandidaten voor te dragen.
Deze adviesraad wordt als volgt samengesteld:
* Stemgerechtigde leden
* 3 afgevaardigden van de regionale milieuverenigingen, (wanneer lokale milieuverenigingen zullen opgericht zijn, zullen vertegenwoordigers van die lokale verenigingen opgenomen worden)
* 2 afgevaardigden van de landbouworganisaties,
* 1 afgevaardigde van het gemeentelijk onderwijs,
* 1 afgevaardigde van het vrij onderwijs,
* 1 afgevaardigde van een middenstandsorganisatie,
* 1 afgevaardigde van de wildbeheerseenheid,
* 1 afgevaardigde van de Fietsersbond Geraardsbergen – Lierde vzw,
* 1 afgevaardigde van de Trage Wegen vzw,
* 1 afgevaardigde van de VELT vzw,
* 3 onafhankelijk deskundigen.
* Niet-stemgerechtigde leden
* de schepen van Leefmilieu,
* de gemeentelijke milieuambtenaar,
* 1 lid per politieke fractie in de Gemeenteraad,
* 1 deskundige die ten allen tijde door de raad kan uitgenodigd worden.
Inwoners van Lierde, behalve de gemeenteraadsleden, kunnen stemgerechtigd lid van de milieuraad zijn.
Oproep
We nodigen de bewoners, alsook verenigingen en organisaties die op het grondgebied van onze gemeente regelmatig activiteiten houden, uit om hun kandidaten voor te dragen.
Stuur uw kandidatuur voor 29 maart 2019 aan het college van burgemeester en schepenen, Nieuwstraat 19 te 9570 Lierde. Een voordracht vanuit een vereniging of organisatie moet ondertekend zijn door bestuursleden die daartoe gemachtigd zijn (voorzitter, secretaris,...). U kunt de voordracht ook mailen naar milieudienst@lierde.be.
De milieuraad vergadert een viertal keer per jaar ’s avonds.
(Gemeente Lierde)