Gezinsbelasting: automatische vermindering voor gezinnen

27-08-2019 20:51

Iedere inwoner van Oosterzele betaalt jaarlijks de gemeentebelasting (62 euro voor ieder gezin en 40 euro voor alleenstaanden). Alle inwoners ontvingen het aanslagbiljet voor deze gezinsbelasting al in hun bus.

Nieuw: de vermindering voor gezinnen is al automatisch afgetrokken van het te betalen bedrag. Tot eind 2018 moest men ieder jaar opnieuw het recht op vermindering aantonen. Die administratieve last valt nu bijna helemaal weg.

Alleen de vermindering voor kinderen met een beperking moet nog aangetoond worden. Daarvoor moet de aanvrager een attest afleveren waarmee hij/zij de invaliditeit van minstens 66% van het kind bewijst. Dit invaliditeitsattest is te verkrijgen bij de FOD Sociale Zekerheid. Bezorg het attest voor het einde van het jaar aan het gemeentebestuur per post (dienst Financiën – Dorp 1, 9860 Oosterzele) of per e-mail (gemeentebelasting@oosterzele.be). Vermeld daarbij zeker het rekeningnummer waarop dienst Financiën de vermindering op de belasting kan terugstorten. Gemeente Oosterzele zoekt verder naar een manier om ook dit in de toekomst te automatiseren.

In welke gevallen en onder welke voorwaarden?

Onder volgende voorwaarden heeft iemand recht op een vermindering:

-        kinderen -26 jaar

-        kinderen zijn ingeschreven op hetzelfde adres als het gezinshoofd

-        kinderen met een handicap van minstens 66% tellen voor twee kinderen (invaliditeitsattest bezorgen)

 

Berekening van de vermindering

-        Gezin met drie kinderen, alleenstaande met twee kinderen, gezin met een leefloon of gelijkwaardige uitkering met een kind: -25%

-        Gezin met vier kinderen, alleenstaande met drie kinderen, gezin met een leefloon of gelijkwaardige uitkering met twee kinderen: -30%

-        Gezin met vijf kinderen, alleenstaande met vier kinderen, gezin met een leefloon of gelijkwaardige uitkering met drie kinderen: -35%

-        Gezin met zes kinderen of meer, alleenstaande met minstens vijf kinderen, gezin met een leefloon of gelijkwaardige uitkering met minstens vier kinderen: -50%

(gudc)