Geslaagd grootouderfeest in Klim-Op Bavegem

24-11-2019 20:57
De parochiezaal barstte uit haar voegen: 300 grootouders kwamen de 80 kleuters van Klim-Op aanmoedigen tijdens het jaarlijks grootouderfeest. De juffen zetten hun beste beentje voor en brachten samen met de kleuters prachtige nummertjes op het podium. Voor iedereen was er koffie en een gebakje, met dank aan het oudercomité en de vriendenkring voor de bediening. De school wil iedereen danken voor de enthousiaste aanwezigheid, zeker ook de onzichtbare helpers die een handje toestaken in de keuken.
Op de foto: Ook de kleuterjuffen lieten zich niet onbetuigd en brachten een swingend nummer op het podium.
(gudc)