Gemeente- en OCMW raad Lierde van 27 april 2020

14-04-2020 10:54
De burgemeester, de voorzitter van de gemeenteraad en de fractieleiders zijn na overleg volgende regels overeengekomen voor de komende gemeente- en OCMW raad van 27 april om 20u :
- Alle gemeenteraadsleden ontvangen een uitnodiging in hun agenda om deel te nemen aan de gemeente- en OCMW raad via Microsoft Teams.
- Enkel de luidsprekers van de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, de fractieleiders en algemeen directeur zullen standaard actief zijn. Indien de overige  gemeenteraadsleden het woord willen, kunnen zij dit vragen via de Chatfunctie binnen Teams. De algemeen directeur ontvangt dit bericht en zal de voorzitter er op attent maken dat iemand het woord wil. De voorzitter zal het woord geven aan het gemeenteraadslid zodat deze zijn/haar vraag mondeling kan stellen.
- Burgers of pers die de gemeente- en OCMW raad willen volgen, kunnen hiertoe hun mailadres bezorgen aan communicatie@lierde.be en worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. Zij kunnen uiteraard niet het woord vragen. 
(Gemeente Lierde)