Gemeente Brakel: Handhavingsweek

21-09-2017 10:35

Vanaf maandag 18 september 2017 is de Handhavingsweek gestart. Tijdens deze week wordt er extra controle uitgeoefend op sluikstorten en zwerfafval. Meer dan 1.000 politieagenten, GAS-ambtenaren, stads- en gemeenschapswachters en andere handhavers voeren deze week verscherpte controles uit. Elke deelnemende gemeente of organisatie stelt haar actieplan op, afgestemd op de lokale hotspots en op de beschikbare inzet.

Wat kan jij doen?
Zelf niets op de grond gooien en anderen aanmoedigen om hetzelfde te doen. Afval meteen in de vuilnisbak gooien of bewaren tot je er eentje tegenkomt, een opruimactie organiseren … Helpen kan op zoveel manieren. Kleine daad, groot resultaat.

Fotografie: Inspecteur David Bulens

(Wnd. Burgm. Stefaan Devleeschouwer)