Flitscampagne Vrije Basisschool Velzeke

07-11-2019 10:24
Onze school neemt deel aan de ‘flitscampagne’. https://www.octopusplan.info/flits/
De wintercampagne van het Octopusplan start na de herfstvakantie op maandag 4 november en loopt tot aan de krokusvakantie.
De kerndoelstelling van FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid.
FLITS wil met de campagne het autoverkeer terugdringen en duurzame mobiliteit stimuleren. FLITS roept ook op tot een verantwoordelijk verkeersgedrag in de winterperiode zowel naar zachte weggebruikers (regels respecteren, zichtbaarheid, …) als naar automobilisten (aangepaste snelheid, vermijden schoolroutes, …).
Volgende acties staan gepland: 
Donderdagmorgen 7nov.  als de bel gaat houden we samen met de leerkrachten (wie dat ziet zitten uiteraard) een modeshow met zoveel mogelijk fluo. We hadden gedacht om het ludiek aan te pakken en met verschillende attributen te werken om te tonen  hoe we naar school komen. bv: Met de fiets, te voet (benenwagen), met de step, bakfiets, tractor, paard, kruiwagen, zwemvliezen, springbal, buggy, rolschaatsen, bureaustoel, skilatten, met de bezem, helikopter.... 
Na de modeshow dansen we samen op het Straplied. Het is de bedoeling met de modeshow om de flitscampagne uit te leggen + de kinderen uit te dagen om op  dinsdag 12 november ook een leuke modeshow te lopen. 
De Flitscampagne gaat als volgt. Het is de bedoeling om goed zichtbaar naar school te komen in de donkere periodes. Dit doen we met lichtjes en fluohesje. De werkgroep verkeer zal af en toe flitscontroles doen aan de poort. Er wordt gewoon geturfd hoeveel kinderen met hesje naar school kwamen. Daarna zal Juf Veerle de schoolaffiche afstempelen. We moeten aan 143 stempels  (aantal leerlingen op school) geraken. Pas daarna krijgen alle leerlingen van de school een sticker voor op hun spaarkaart. Het is de bedoeling dat we aan 4 stickers geraken. 
Dinsdag 12 nov: De kinderen mogen zelf een modeshow lopen (bij de eerste bel 's morgens)  Op dit moment kunnen we eventueel filmpje of foto nemen voor deel te nemen aan de wedstrijd van de Flitscampagne. 
Vrijdag 20 dec (laatste schooldag voor vakantie) Winterzoektocht met wafelenbak. 
We doen een  flitswandelzoektocht met heterogene groepen uit de lagere school.  De kinderen gaan op pad met een begeleider voeren de 8 opdrachten zo goed mogelijk uit. Als ze op school aankomen kunnen de kinderen genieten van een lekkere wafel. 
Voor de kleuters wordt er ook een flitswandelzoektocht voorzien maar we passen de opdrachten aan op kleuterniveau en de opdrachten zullen verstopt worden op het plein van de penitentenlaan en het kerkplein. 
(gudc)