Feest Sint-Franciscusscholen

13-01-2020 10:54
Vrijdag vond het jaarlijks nieuwjaarsfeest plaats van de Sint-Franciscusbasisscholen, de grootste scholengemeenschap uit de regio Zottegem & Sint-Lievens-Houtem. Niet minder dan 190 aanwezigen tekenden in salons Het Zavelhof te Sint-Lievens-Houtem present om de feestelijke avond bij te wonen.
Tijdens haar welkomstwoord bedankte Zuster Beatrijs alle medewerkers en personeelsleden voor hun dagelijkse inzet. Ze had het over de grote ‘verbondenheid’ tussen de vele medewerkers. Hierbij schoof ze  “collegialiteit” als bijzondere waarde naar voren.
Het schoolbestuur zal samen met de coördinerende directeur en betrokken directies komend jaar werk maken van:
·        De aankoop van de parochiezaal in Bavegem wordt binnenkort gefinaliseerd, waarna een bouwdossier zal worden ingediend.
·        Ook in Strijpen zal het Parochiehuis worden aangekocht en een dossier ter geschiktmaking worden ingediend.
UITBREIDING SCHOLENGEMEENSCHAP
Zuster Beatrijs keek ook al vooruit naar volgend schooljaar.  Vanaf september 2020 eindigt het bestaan van de scholengemeenschappen in hun huidige vorm. De Sint-Franciscusscholen zullen dan samen met de vzw Katholiek Basisonderwijs Herzele een nieuwe scholengemeenschap vormen met meer dan 2.700 leerlingen, verdeeld over 12 scholen en 19 vestigingen in Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem. Op bestuurlijk, onderwijs-organisatorisch en pedagogisch-didactisch vlak zal deze samensmelting zeker een meerwaarde betekenen.  De scholengemeenschap krijgt méér slagkracht, méér middelen en is een garantie voor de toekomst van het Katholiek Onderwijs in de regio.
Coördinerend directeur Christ Meuleman benadrukte in zijn gelegenheidswoord de samenhorigheid in de scholengemeenschap en de professionele structuur die de voorbije jaren werd opgezet. Hij benadrukt tevens dat ook in de toekomst de schoonheid van de scholengemeenschap in de diversiteit ligt: kleine en grotere basisscholen, in elk dorp wil men onderwijs blijven aanbieden. Hij dankte in naam van het personeel de leden van het schoolbestuur voor hun inzet, in het bijzonder zuster Beatrijs. Zij ontving uit handen van de jongste leerkracht van de scholengemeenschap een prachtig bloemstuk.
Foto: Voorzitter van het schoolbestuur zuster Beatrijs en coördinerend directeur Christ Meuleman.
(gudc)